Môžete si vypočuť zbor dospelých. Tieto piesne odzneli na slávnosť Narodenia Pána na sv. omši počas sv. prijímania.

RECORDING: Erik Durčák

Radostná zvesť ozýva sa

Nebo sa sklonilo k zemi (Glória in excelsis Deo) sólový spev: Lenka Brodecová

Zvony sa nám rozjasali z veží

K jasličkám by som aj ja rád bežal

1. živý Betlehem


2. Vianočná akadémia (Jasličková slávnosť)


3. Vianočná akadémia (Jasličková slávnosť)

Ďakujem deťom, ktoré za zapojili do jasličkovej akadémie a aj pani zástupkyni Kobellovej a pani učiteľke Zavoďančíkovej, za nácviky a prípravu a Erikovi za ozvučenie.


4. Vo farnosti máme novú sochu Jezuliatka. Vyhotovil ju pán Brišák.


5., 6. Betlehem a vianočná výzdoba

Ďakujem skupine, ktorá tento rok mala na starosti vianočné upratovane a výzdobu za dobre vykonanú prácu. Ďakujem za originálnu výzdobu, ktorá isto stála veľa práce. Ďakujem mládežníckemu a dospeláckemu spevokolu za umelecké obohatenie liturgie, pánovi Jozefovi Kondelovi za zapožičanie vyrezávaného Betlehemu a všetkým, ktorí sa pričinili, aby tohoročné Vianoce boli v našej farnosti čo najkrajšie.


Štefan Hrbček, farár
FOTO 1., 2., 3.: Adam Zavoďančík
FOTO 4., 5., 6.: Štefan Hrbček