Parkovanie pri novej fare


Ak máte v nedeľu problém zaparkovať, prečítajte si, prosím, tento článok.

Pri novej fare bývajú v nedeľu počas sv. omše zaparkované 2, 3 atuá, väčšinou dosť neprakticky.

Ako prvé riešenie je vytvorenie 8 parkovacích miest pri garážach do novej fary. O chvíľu príde zima a čiary pre sneh nebude vidno, tak by som bol rád, keby sme sa to ešte teraz na jeseň naučili. Na túto parkovaciu plochu by sa ešte zmestili 2 autá, ale zabránia tým výjazd autám zaparkovaným vo vyznačených miestach.Ako druhé riešenie je zvýšenie ohladuplnosti a zodpovednosti pri využívaní dvoch parkovísk v blízkosti kostola. Sú tam čiarami vymedzené parkovacie miesta na optimalizáciu využiteľnosti priestoru, ak sa to rešpektuje, miesta je dosť. (čiary treba obnoviť, na jar to urobíme)

A tretia vec, ktorú tu musím napísať je trochu vážnejšia. Týka sa ľudí, ktorí počas nedeľnej svätej omše ostávajú v autách, púšťajú si hudbu a debatujú, ale svätej omše sa nezúčastňujú. Týchto ľudí POZÝVAM do chrámu k aktívnej účasti na nedeľnej sv. omši.

S priateľským pozdravom

Štefan Hrbček, kňaz