ŽIVOT S KRISTOM - Pozvánka do Diecéznej školy viery

Spišská Kapitula - Otec biskup Mons. Štefan Sečka nás pozýva a povzbudzuje, aby sme sa vzdelávali vo svojej viere. Z toho dôvodu vlani zriadil Diecéznu školu viery, ktorej druhý ročník začne budúci týždeň. Tento ročník s témou Život s Kristom bude zameraný na prikázania. Diecézna škola viery prebieha na Orave na troch miestach, najbližšie v Námestove. Viac informácií v priložených listoch otca biskupa.

List otca biskupa veriacim

List otca biskupa kňazom

Plagát DŠV II.