Siedmy ročník Dedinského tábora

Novoť - Od 9. do 13. júla sa v našej farnosti konal už 7. ročník Dedinského tábora. Od apríla ho pripravovalo približne 70 mladých dobrovoľníkov. Na tábore sa zúčastnilo 130 detí vo veku 4 až 13 rokov. Bohatý program prebiehal väčšinou v okolí kostola, v areáli školy a pri Agrohoteli.

Témou tohtoročného tábora bol život našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Deti od nastupujúcich prvákov po nastupujúcich siedmakov boli rozdelené do 10 skupiniek po 11 detí. Počas piatich dní deti spolu s animátormi spoznávali život na Veľkej Morave, putovali s kniežaťom Rastislavom za Cyrilom a Metodom do Bobrova na Kalváriu či hľadali stratený dekrét, ktorý potrebovali na slávenie svätej omše vo vlastnom jazyku. Fyzické schopnosti detí preveril boj s Frankami a nočná hra. Súčasťou tábora bola taktiež nocovačka v areáli Agrohotela v Novoti, kde sa program v sobotu zakončil svätou omšou. Špeciálnou ozdobou tábora bola skupinka menších detí vo veku 4 až 5 rokov, ktoré mali svoj osobitný program a venovalo sa im viacero animátorov.

Najkrajšou odmenou pre organizátorov je spokojnosť detí aj napriek občasnej nepriazni počasia. „Najviac sa mi páčila nočná hra, keď sme hľadali animátorov. Super bolo, keď animátori spievali a tancovali pri ohni a napodobňovali postavy z rozprávok a filmov“ zhodnotila 9 ročná účastníčka Darinka.

Cieľom tábora je rozvíjať v mladých ľuďoch animátorského ducha a zmysel pre nezištnú službu druhým, pomôcť malým deťom v ich osobnom vývoji s dôrazom na kresťanské hodnoty, ísť im príkladom, venovať im svoj voľný čas a odovzdať im kúsok zo seba.

Ďakujeme všetkým dobrodincom a sponzorom za ochotu pomôcť.


Pre zväčšenie poslednej fotografie klikni na ňu