Privítanie p. kaplána Rastislava Hanečáka

Novoť - S platnosťou od prvého júla 2019 vymenoval otec biskup Štefan Sečka pre našu farnosť nového kaplána, Mgr. Rastislava Hanečáka, ktorý je v poradí piatym kaplánom a tridsiatym siedmym kňazom pôsobiacim v našej farnosti od jej vzniku v r. 1787.

Na začiatku sv. omše ho privítal p. farár Ľuboš Satina i starosta obce Radoslav Kozák.

Pán kaplán Rastislav Hanečák pochádza zo Zamaguria z druhej strany Tatier, z kúpeľnej obce Vyšné Ružbachy v okrese Stará Ľubovňa. V tomto meste sa narodil v marci 1980. Na kňazstvo sa pripravoval v rokoch 2003 - 2009 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 20. júna 2009. Po vysviacke bol tri roky kaplánom vo farnosti Vysoké Tatry a štyri roky v Tvrdošíne. V r. 2016 odišiel na vlastnú žiadosť na výpomoc do Rožňavskej diecézy, kde pôsobil dva roky vo farnosti Brezno a jeden rok vo farnosti Revúca.

V mene celej farnosti mu prajeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a ochranu Nebeskej Matky Panny Márie, patrónky našej farnosti.