Kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule

Spišská Kapitula - Po úspešnom ukončení bohosloveckých štúdií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule udelil diecézny biskup Mons. Štefan Sečka v sobotu 15.júna 2019 v katedrále sv. Martina kňazské svätenie ôsmim diakonom. Na našu veľkú radosť bol medzi nimi aj náš rodák, Anton Durčák.
Na slávnosti sa zúčastnilo mnoho farníkov, ktorí prišli na dvoch autobusoch a mnohí aj vlastnými autami. Po slávnosti sa účastníci zastavili nad Levočou na malé pohostenie, ktoré pripravili príbuzní novokňaza.

Anton je pokračovateľom rodu Durčák, z ktorého pochádzalo viacero kňazov v službe Katolíckej Cirkvi. Z historických prameňov vieme, že najmenej traja z nich pochádzali z našej obce, pri ostatných nie je s istotou možné určiť ich pôvod.
(Viac v rubrike Sviatosti/Kňazstvo)

Fotogaléria
Novokňazi so svojim svätiteľom a predstavenými seminára