Po dvadsiatich rokoch budeme mať aj v našej farnosti primície