Po dvadsiatich rokoch máme znovu diakona

Spišská Kapitula - Po úspešnom ukončení piateho ročníka bohosloveckých štúdií v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka prijal včera náš rodák Anton Durčák diakonské svätenie z rúk emeritného pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. V štúdiu bude pokračovať ešte jeden rok, ktorý, ako všetci dúfame, završi kňazskou vysviackou v júni budúceho roku.
Dnes prvykrát ako diakon posluhoval pri sv.omši, čítal sv. Evanjelium a predniesol svoju prvú homíliu.

Diakonké svätenie, niekedy tiež označované ako nižšie svätenie, alebo prvý stupeň kňazstva, opravňuje diakona čítať pri sv. omši Evanjelium, kázať, krstiť, sobášiť a pochovávať. Nie je oprávnený spovedať a slúžiť sv. omšu. Diakonská vysviacka spravidla predchádza kňazskému sväteniu, ale može to byť aj služba trvalá, vtedy hovoríme o trvalom diakonáte a do tejto služby môže byť vysvätený aj ženatý muž. Táto služba je však na Slovensku zriedkavá.

Anton je pokračovateľom rodu Durčák, z ktorého pochádzalo viacero kňazov v službe Katolíckej Cirkvi. Z historických prameňov vieme, že najmenej traja z nich pochádzali z našej obce, pri ostatných nie je s istotou možné určiť ich pôvod.
(Viac v rubrike Sviatosti/Kňazstvo)

Fotogaléria

Fotografie z vysviacky doplníme čo najskôr, ako sa bude dať, zatiaľ fotografie z dnešnej sv. omše, pri ktorej diakon Anton kázal.


Úvod sv. omše


Čítanie zo sv. evanjelia


Diakon prednáša homíliu


Prijímanie obetných darov


Príprava obetných darov


Eucharistická modlitba


Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi ...