Životné jubileum duch. otca Ľuboša Satinu

Novoť - Dnes sa dožíva okrúhleho životného jubilea, päťdesiatich rokov života farár našej farnosti a náš duchovný otec Ľuboš Satina. Za tento vzácny dar ďakoval Bohu pri večernej sv. omši, ktorú pri tejto príležitosti doprevádzal mládežnícky spevácky zbor. V závere sv. omše duchovnému otcovi v mene farníkov i v mene občanov obce poďakoval starosta František Poleta a odovzdal mu dar - drevorezbu Ježiša plačúceho nad Jeruzalemom, i duchovnú kyticu, ktorú mu pripravili veriaci našej farnosti. Mária Fafaláková mu na znak vďaky odovzdala kyticu kvetov. Pán farár sa poďakoval za gratulácie i všetkým prítomným za modlitby a obety. Záverečné ďakovanie patrilo rodičom, a mnoho očí zvlhlo pri tom, keď im dojatý ďakoval za dar života i za dar viery. Po sv. omši pri východoch z kostola čakalo na prítomných malé občerstvenie.

V MENE FARNÍKOV SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA OBETAVÚ KŇAZSKU SLUŽBU