Výmena organu v našom chráme

Viac než sedemdesiat rokov nás pri speve sprevádzali kantori na organe, ktorý nám v r. 1946 darovala susedná zákamenská farnosť. Organ vyrobila v r. 1897 firma Ország Sandor a syn z Budapešti. Zákamenci ho však po necelých päťdesiatich rokov vymenili za novší. Organ bol jednomanuálový a mal desať registrov. Jednou z jeho nevýhod bol pomerne zložitý mechanický systém ovládania, pri ktorom stlačenie každej klávesy bolo ku píšťalám prenášané pomocou viacerých drevených líšt a klbov. Druhá nevýhoda nastala pri elektrifikácií, keď sa pomerne hlučná turbína umiestnila do veže kostola. Tým dochádzalo hlavne v zimnom období k prívodu vzduchu s inou teplotou a vlhkosťou do píšťal, čo spôsobovalo ich rozlaďovanie a poškodzovanie. Organ bol počas "pôsobenia" v našej farnosti viackrát opravovaný a ladený, ale na kvalite mu to nepridávalo.

V súčasnej dobe je organ odinštalovaný, odstránená je aj podlaha na chóre a pripravuje sa podložie pre nový organ, ktorého montáž začne v polovici augusta.

Organ pochádza zo zrušeného kostola na predmestí nemeckého Düsseldorfu a vyrobila ho nemecká firma Strutz v r. 1976. Má dva manuály a osemnásť registrov. Jeho inštaláciu v našom kostole má na starosti známy organista a organár Martin Bako, ktorý osem rokov pôsobil ako organista v Dóme sv. Martina v Bratislave. Podieľal na opravách významných historických organov a spolupracoval s významným organárom Geraldom Woehlom pri stavbe nového katedrálneho organa v Dóme sv. Martina.


Tento pohľad sa už stal minulosťou


Takýto prázdny chórus si môžu pamätať iba osemdesiatníci