Náš prvý kaplán sa dožíva päťdesiatky

Prvý kaplán v našej farnosti dp Gustáv Botúr si dnes pripomína päťdesiate narodeniny. V Novoti pôsobil štrnásť mesiacov, od vysviacky do konca augusta 2010. Aj touto cestou chceme poďakovať za jeho obetavé účinkovanie medzi nami.

Pán kaplán ďakujeme za všetko a myslime na Vás vo svojich modlitbách.

Gustáv Botúr sa narodil v marci 1967 v Lučenci. Kňazsku vysviacku prijal 20. júna 2009 v Spišskej Kapitule. Po nej nastúpil na novozriadené kaplánske miesto do našej farnosti, kde pobudol štrnásť mesiacov. Po odchode z našej farnosti kaplánoval po dva roky v Kežmarku, v Spišských Vlachoch a vo Svite. Od vlaňajšieho júna pôsobi ako kaplán v Námestove.


Novokňazské požehnanie v Novoti 29. júna 2009A rozlúčkové 31. augusta 2010