Contracts

Dátum zverejnenia Partner

Názov, predmet, alebo popis zmluvy

21.2.2018 BOZPOKOL s. r. o. Dodatok č. 1 k zmluve 26/2015/PZS o poskytovaní zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami

21.2.2018 BOZPOKOL s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb 02/2018 (Obec Novoť-prevádzka)

20.2.2018 Emil Grofčík a spol. Kúpna zmluva

14.2.2018 KOVOT s. r. o. Kúpna zmluva č. 03/2018

13.2.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040620 (§52)

9.2.2018 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 1/2018

9.2.2018 Bruno Bartoš Príkazná zmluva č. 2/2018

9.2.2018 Miroslav Tropek Príkazná zmluva č. 3/2018

9.2.2018 Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2.2.2018 Jozef Šimiak Nájomná zmluva č. 2/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

1.2.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 90/§52a/2017/NP

1.2.2018 Ing. Peter Poleta Nájomná zmluva č. 2/2018

31.1.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040604 (§52a)

31.1.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/52A/2

31.1.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/052/1NP

29.1.2018 Stredoslovenská energetika-Distribúcia Zmluva o zriadení vecného bremena

26.1.2018 Klaudia Klimčíková a Jakub Jagnešák Nájomná zmluva č. 1/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

24.1.2018 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2018 z rozpočtu obce Novoť v roku 2018

17.1.2018 Andrea Würsterová Serdelová Nájomná zmluva č. 1/2018

17.1.2018 Mesto Trstená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018

12.1.2018 Telovýchovná Jednota Novoť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018 z rozpočtu obce Novoť v roku 2018

10.1.2018 Marta Grozaničová rod. Godišová Kúpna zmluva

9.1.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. Zmluva č. ZO/2017Z6576 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

8.1.2018 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

5.1.2018 Vojtkuliak, Godiš, Bartoš Kúpna zmluva


29.12.2017 FB MONT, s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 30.12.2016

28.12.2017 VÚB, a. s. Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

21.12.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190039014 (§52a)

21.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 106/§52a/2017/NP

20.12.2017 Viktor Koleň a Ľudmila Koleňová rod. Bartošová Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

20.12.2017 BELLIMPEX s. r. o. Zmluva o dielo

19.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 15/§50j/NS/2017

18.12.2017 BIOMASA, združenie právnických osôb Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 13/2015

15.12.2017 Mgr. Peter Križian Príkazná zmluva č. 3/2017

15.12.2017 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 2/2017

15.12.2017 Mgr. Mária Kobellová Príkazná zmluva č. 1/2017

12.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 51/§52a/2017/NP

6.12.2017 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 21/2017

1.12.2017 Štefan Serdel a Jana Serdelová Zámenná zmluva

1.12.2017 Fond na podporu umenia Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02428

1.12.2017 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02428

30.11.2017
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo
Dohoda č. 103/§52a/2017/NP

30.11.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190038069 (§52a)

30.11.2017 Nadácia Alianz Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 36/2017

28.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 12/§50j/NS/2017 (Obec Novoť - prevádzka)

28.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

16.11.2017 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 4619003747 pre poistenie majetku a zodpovednosti

15.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 17/21/010/26

13.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 58/§52a/2017/NP

10.11.2017 Pavol Gruchala a Marta Gruchalová Kúpna zmluva

09.11.2017 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2017/000831-148

03.11.2017 Základná škola s Materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

02.11.2017 O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

02.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 90/§52a/2017/NP

31.10.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190038037 (dobrovoľnícka služba)

20.10.2017 Emília Rončáková rod. Vlčáková Kúpna zmluva

19.10.2017
Florek Jozef - TECHNO  
Zmluva o prenájme náradia č. 17/2017

13.10.2017

Florek Jozef - TECHNO

Zmluva o prenájme náradia č. 15/2017


06.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny

03.10.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 77/§52a/2017/NP

29.09.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190037920 (dobrovoľnícka služba)

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/§54/1 ("Reštart")

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/21/051/87

14.09.2017 O.S.V.O. comp, a.s. Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020917

14.09.2017 CESTY SK s.r.o. Zmluva o dielo č. 101/17/029

12.09.2017 Karol Soják Zmluva o budúcej zmluve

11.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 8/§52/2017/NP

05.09.2017 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva č. 4000407

05.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 67/§52a/2017/NP

31.08.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 22/§52a/2017/NP

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037902 (§52a)

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037901 (§52)

21.08.2017 Florián Subják - FLORES Zmluva o dielo č. 18082017 na stavbu "Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti"

15.08.2017 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2017/09

08.08.2017 Peter Jakubjak, Ladislav Kojdiak a spol. Kúpna zmluva

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 58/§52a/2017/NP

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 51/2017/§54

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036291 (MOS)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036292 (dobrovoľnícka služba)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036293 (dobrovoľnícka služba)

20.07.2017 Serafín Kondela a Florián Subják Kúpna zmluva

19.07.2017 Orange, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

19.07.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 7/§52/2017/NP (MOS)

18.07.2017 OVS, a.s. Zmluva č. 199/2017 o postúpení investičných práv a povinností

18.07.2017 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/O/72