Kalendár zberu odpadov

Contracts

Dátum zverejnenia Partner Názov, predmet, alebo popis zmluvy
 

17.10.2019 Valery Band Príkazna zmluva č. 8/2019

15.10.2019 Kuhejda Lukáš, Smolár Jozef, Vojtkuliaková Ľubica, Jakubjaková Eva, Vojtkuliak Anton, Kuhejdová Júlia Kúpna zmluva

10.10.2019 Buľvasnáková Helena Nájomná zmluva č. 14/2019 o prenájme priestorov sály KD

7.10.2019 Konica Minolta Dodatok k zmluve

4.10.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2019/14

02.10.2019 MDDr. Iveta Ovsáková Nájomná zmluva č. 22/2019

01.10.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/054/91

26.09.2019 Jakubjaková Paulína Nájomná zmluva č. 14/2019 o prenájme priestorov sály KD

20.09.2019 Ľubomíra Smolárová Nájomná zmluva č. 13/2019 o prenájme priestorov sály KD

12.09.2019 Eva Žatkuľáková Nájomná zmluva č. 12/2019 o prenájme priestorov sály KD

09.09.2019 Agneša Smarkoňová Kúpna zmluva

09.09.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia

28.8.2019 Klára Prokopová Nájomná zmluva č. 11/2019 o prenájme priestorov sály KD

28.8.2019 Mlichová Mária Nájomná zmluva č. 10/2019 o prenájme priestorov sály KD

23.8.2019 Jozef Kyrcz Kúpna zmluva

22.8.2019 Justína Bystričanová Kúpna zmluva

22.8.2019 Katarína Beňušová Nájomná zmluva č. 9/2019 o prenájme priestorov sály KD

19.8.2019 Žilinský samosprávny kraj Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2009

13.8.2019 Alžbeta Makúchová Kúpna zmluva

13.8.2019 LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Nájomná zmluva č. 8/2019 o prenájme priestorov sály KD

13.8.2019 VDD Orava, s.r.o. Darovacia zmluva

12.8.2019 LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Nájomná zmluva č. 7/2019 o prenájme priestorov sály KD

06.8.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia

31.7.2019 Gmina Rajcza Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu "Oáza našej prírody v obci Novoť"

26.7.2019 Matej Zavoďančík Nájomná zmluva č. 6/2019 o prenájme priestorov sály KD

18.7.2019 Základná škola s Materskou školou Zmluva o prevode správy majetku obce

23.7.2019 Základná škola s Materskou školou Zmluva o prevode správy majetku obce

17.7.2019 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/22

11.7.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov (Obec Novoť)

11.7.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov (Obec Novoť - Prevádzka)

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a.s. Príloha č.1 Zmluvy o elektronickej službe Business24

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zmluva o elektronických službách

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zmluva o balíkovom účte

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a. s. Zmluva o elektronickej službe Business24

9.7.2019 dk, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.18619

9.7.2019 Tibor Bulvas Kúpna zmluva

10.7.2019 Slovenská agentúra životného prostredia Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnuti NFP

28.6.2019 Ervín Žatkuliak Príkazná zmluva č. 5/2019

28.6.2019 FSK Lokčan - Marek Kramarčík Príkazná zmluva č. 7/2019

28.6.2019 Peter Kozoň Príkazná zmluva č. 6/2019

28.6.2019 Danica Lakoštíková Príkazná zmluva č. 4/2019

28.6.2019 Martina Florková Príkazná zmluva č. 3/2019

28.6.2019 Peter Dendis Príkazná zmluva č. 2/2019

27.6.2019 Jozef Polťák a Barbora Polťáková Kúpna zmluva

26.6.2018 Peter Kormaňák a Mgr. Vladimíra Kormaňáková Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 8.4.2019

25.6.2019 Žilinský samosprávny kraj Zmluva č. 221/2019/OSV o poskytnutí FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

19.6.2019 Martina Veselovská Nájomná zmluva č. 5/2019 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

18.6.2019 dk, s. r. o. Zmluva o dielo č. 18619

18.6.2019 Miroslav Dibdiak a Bc. Elena Dibdiaková Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 31.3.2019

14.6.2019 FB Mont, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 30.12.2016

14.6.2019 FB Mont, s.r.o. Zmluva o dielo 1062019

6.6.2019 Mgr. Marta Buľvasňáková Nájomná zmluva o prenájme priestorov

31.5.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/26

31.5.2019 Lukáš Smolár Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

27.5.2019 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

27.5.2019 Stredoslovenská distribučná Zmluva o pripojení zariadenia uživateľa do distribučnej sústavy (4300106676)

27.5.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva. č. 12/001/2019

21.5.2019 Miroslav Vojtkuliak - FLORIAN Zmluva o dielo č. 20052019 (Projekt: "Spája nás príroda a kultúra")

17.5.2019 Ján Smolár Nájomná zmluva o prenájme priestorov

14.5.2019 Ing. Emília Franeková Zmluva 38-2019 o poskytovaní audítorských služieb

14.5.2019 HGM -Žilina, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení odberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu č. 18/16/HGM-H

10.5.2019 Ing. Emília Franeková Zmluva 20-2019 o poskytovaní audítorských služieb

10.5.2019 Združenie BIELA ORAVA Dodatok č.1 ku zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi

10.5.2019 Kovalčíková Eva Nájomná zmluva č. 1/2019 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

2.5.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/054/36

2.5.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/051A/11

30.4.2019 Hudobná skupina Brodecovci Príkazna zmluva č. 1/2019

26.4.2019 Ľubomír Kojdiak Kúpna zmluva

23.4.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o údržbe komunikácie

16.4.2019 COMMANDER SERVICES, s.r.o. Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 427/2019

16.4.2019 COMMANDER SERVICES, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

15.4.2019 Miroslav Dibdiak a Elena Dibdiaková Kúpna zmluva

8.4.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 39 027 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

8.4.2019 Peter Kormaňák a Mgr. Vladimíra Kormaňáková Kúpna zmluva

29.3.2019 TENDERnet, s.r.o. Mandátna zmluva TENDERnet s.r.o.

25.3.2019 NIKOMI, s.r.o. Kúpna zmluva "Technológia kuchyne pre Kultúrny dom Novoť"

25.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/13

25.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/14 (Obec Novoť-prevádzka)

4.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/7 (Obec Novoť-prevádzka)

4.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/6

4.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/52A/18

4.3.2019 Komunálna poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190044595

25.2.2019 Združenie "Región Beskydy", Žilinský samosprávny kraj, Gmina Ujsoly Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č INT/EB/ZA/1/III/B/0135 na realizáciu mikroprojektu: "Spája nás príroda a kultúra"

19.2.2019 JRK Waste Management s.r.o. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 15.01.2019 ("Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním)

18.2.2019 KOVOT s.r.o. Zmluva č. 2019/17 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

18.2.2019 NATUR-PACK a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 17.04.2018

30.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 19/21/054/10

24.1.2019 Mesto Trstená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019

23.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/50J/47 (Obec Novoť-prevádzka)

23.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/50J/46

23.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 19/21/051/2 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

17.1.2019 Telovýchovná Jednota Novoť Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2019

17.1.2019 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb

15.1.2019 JRK Waste Management s.r.o. Kúpna zmluva (projekt: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním)

14.1.2019 Občianske združenie Čaje Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2019

11.1.2019 LOREM, n. o. Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2019

11.1.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2390123466

8.1.2019 VÚB, a.s. Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking

31.12.2018 3W Slovakia s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

21.12.2018 VÚB, a. s. Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

20.12.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 47/§50j/NS 2018 (Obec Novoť-prevádzka)

20.12.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 46/§50j/NS 2018 (Obec Novoť)

20.12.2018 Mesto Trstená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018

19.12.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu "Spája nás príroda a kultúra"

14.12.2018 Lenka Brodecová Príkazná zmluva č. 15/2018

14.12.2018 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 14/2018

14.12.2018 Dominika Súkeníková Príkazná zmluva č. 13/2018

14.12.2018 Marta Večerková Príkazná zmluva č. 12/2018

14.12.2018 Peter Kozoň Príkazná zmluva č. 11/2018

14.12.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda o skončení dohody č. 18/21/52A/115

13.12.2018 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6.12.2018 VÚB, a. s. Zmluva o bežnom účte (projekt: "Spája nás príroda a kultúra")

3.12.2018 BOZPOKOL s. r. o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), služby požiarnej ochrany (PO) a výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS)

28.11.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/054/114

23.11.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 41/§50j/NS 2018 (Obec Novoť-prevádzka)

23.11.2018 Michal Kuchťák Nájomná zmluva č. 18/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

16.11.2018 Stanislav Smolár IQ ELM.SK Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

15.11.2018 Mgr. Ján Bendík a Milena Bendíková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

15.11.2018 Mgr. Mária Michalidesová Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

15.11.2018 Margita Polláková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

14.11.2018 Ing. Emília Franeková Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 33 - 18

13.11.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2018/22

9.11.2018 Peter Janeta a Monika Janetová Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Mgr. Ľuboš Paták a Mgr. Iveta Patáková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Ing. Peter Súkeník a Mgr. Katarína Súkeníková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Mgr. Ján Bajo a Erika Bajová Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

31.10.2018 Jakub Žatkuliak a Ivana Račáková Nájomná zmluva č. 17/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

26.10.2018 Ľubomíra Mikolajčíková Nájomná zmluva č. 16/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

26.10.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/054/87 (REŠTART)

23.10.2018 Lindström, s.r.o. Zmluva o servisnom prenájme rohoží

23.10.2018 BIOMASA,združenie právnických osôb Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 13/2015

23.10.2018 Alžbeta Makuchová Nájomná zmluva č. 21/2018

23.10.2018 Marianna Dedinská Nájomná zmluva č. 20/2018

22.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (byt 298/4)

19.10.2018 Ing. Tomáš Serdel a Lucia Serdelová Zmluva o budúcej zmluve

18.10.2018 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/236 (Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním)

11.10.2018 MARO s.r.o. Zmluva o dielo č. 044/2018 (Výstavba detského ihriska v obci Novoť)

11.10.2018 BCF s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 976VP_SSE/2016E

11.10.2018 BCF s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 974VP_SSE/2016E (Obec Novoť-prevádzka)

10.10.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 18/2018

4.10.2018 BOZPOKOL s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 16/2018

4.10.2018 Štefan Kolenčík Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. 044/2009

4.10.2018 Jana Mikolajčíková Nájomná zmluva č. 15/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

1.10.2018 Simona Makúchová Nájomná zmluva č. 14/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

26.9.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/010/16

26.9.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/012/6

24.9.2018 Viktor Vlčák  a spol. Kúpna zmluva

20.9.2018 Michal Durčák Nájomná zmluva č. 13/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

17.9.2018 OSBD Dolný Kubín Dohoda k zmluve o výkone správy č. 328/82/Novoť

17.9.2018 OSBD Dolný Kubín Dohoda k zmluve o výkone správy č. 327/82/Novoť

13.9.2018 Pavol Bolek Nájomná zmluva č. 12/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

13.9.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 15/2018

13.9.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190042590 (§52a)

11.9.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/52A/115

28.8.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/054/75 "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

28.8.2018 Miroslava Kuchťáková Nájomná zmluva č. 11/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

24.8.2018 Základná škola s Materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

24.8.2018 Helena Kovalčíková a Ľubomír Serdel Nájomná zmluva č. 10/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

17.8.2018 Henrieta Brenkusová Nájomná zmluva č. 9/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

8.8.2018 Katarína Beňušová Nájomná zmluva č. 8/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

7.8.2018 CESTY SK s. r. o. Zmluva o dielo č. 101/18/037 ("Oprava vedľajších ulíc asfaltovaním")

2.8.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 14/2018

2.8.2018 Jozef Briš Nájomná zmluva č. 7/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

1.8.2018 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/O/2 ("Zdokonalenie kamerového systému v obci Novoť")

1.8.2018 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.2 ("Krajšie detské ihrisko-revitalizácia detského ihriska-upravenie podložia pod preliezkami")

1.8.2018 Mária Polťáková Kúpna zmluva

1.8.2018 Mária Nodžáková a spol. Zmluva o budúcej zmluve

31.7.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190041353 (§52a)

31.7.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda o ďalšej spolupráci po ukončení mikroprojektu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly"

30.7.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190041352 (§52)

25.7.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom: "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti"

25.7.2018 Jozef Durčák Nájomná zmluva č. 6/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

23.7.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/052/10

23.7.2018 O.S.V.O. comp, a.s. Zmluva o dielo 3A-ZOD-0040718 (Modernizácia verejného osvetlenia vedľajších ulíc v obci Novoť)

20.7.2018 Monika Buľáková Nájomná zmluva č. 5/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

18.7.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dodatok č. 1 k zmluve č. 4592018 zo dňa 10.5.2018

12.7.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 11/2018

12.7.2018 TECHEM spol. s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. oou-2018/088

9.7.2018 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/236 "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" (Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, Predmet podpory NFP, Príloha č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP)

3.7.2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-322/2018

29.6.2018 Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín Zmluva o výkone správy č. 328/82/Novoť

29.6.2018 Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín Zmluva o výkone správy č. 327/82/Novoť

29.6.2018 Viktor Chudoba Príkazná zmluva č. 10/2018

29.6.2018 Ervín Žatkuliak Príkazná zmluva č. 9/2018

29.6.2018 Mgr. Mária Kobellová Príkazná zmluva č. 8/2018

29.6.2018 Mgr. Peter Križian Príkazná zmluva č. 7/2018

29.6.2018 Miroslav Tropek Príkazná zmluva č. 6/2018

29.6.2018 Bruno Bartoš Príkazná zmluva č. 5/2018

29.6.2018 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 4/2018

28.6.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50J/25 (Obec Novoť)

28.6.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/054/47 (Obec Novoť)

28.6.2018 Peter Bolek - EKORAY Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov

27.6.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50J/24 (Obec Novoť - prevádzka)

25.6.2018 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti"

22.6.2018 Petit Press,a.s. Zmluva o spolupráci

19.6.2018 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Dohoda o zrušení zmluvy - Kúpna zmluva č. Z201731048_Z

15.6.2018 AKORD stavby, s.r.o. Zmluva o dielo č. 14062018 (+prílohy)

15.6.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov (Obec Novoť - prevádzka)

15.6.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov (Obec Novoť)

11.6.2018 Miroslav Dibdiak a Elena Dibdiaková Kúpna zmluva

11.6.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č.10/2018 zo dňa 31.5.2018

11.6.2018 Ing. Emília Franeková Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

6.6.2018 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte k projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním"

4.6.2018 ORANET, s.r.o. Zmluva o využívaní dátovej siete ORANET č. 11052018/01

30.5.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/054/45

28.5.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50j/19 (Obec Novoť-prevádzka)

28.5.2018 TENDERnet s.r.o. Licenčná zmluva

28.5.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a .s. Zmluva č. 1705/2018 o postúpení investičných práv a povinností

23.5.2018 Lesy SR, štátny podnik Dohoda č. 02/2018/11 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

18.5.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva č. 4592018

17.5.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu "Spája nás príroda a kultúra"

10.5.2018 Slovenská republika - Okresný úrad Žilina Kúpna zmluva č. 8/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu

7.5.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 05/2018

3.5.2018 Alžbeta Dibdiaková a Martin Makúch Nájomná zmluva č.4 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

2.5.2018 Mária Prokopová Kúpna zmluva

30.4.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/054/26

25.4.2018 Iveta Boboňová a Pavol Večerek Nájomná zmluva č.3 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

20.4.2018 Slovenská distribučná, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 22.1.2018

20.4.2018 OPŽP SK s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb č. 06/2018

19.4.2018 NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

17.4.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 38 270 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

13.4.2018 Brandys, s.r.o. Rámcová zmluva na poskytovanie geodetických služieb

13.4.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu "Spája nás príroda a kultúra"

10.4.2018 Stredoslovenská distribučná a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena ("Novoť-Stred-Subjak č. d. 222-predĺženie NN siete I. etapa)

6.4.2018 Marián Kyrcz a Monika Kyrczová Zmluva o budúcej zmluve

4.4.2018 Anna Kocúrová Nájomná zmluva č. 19/2018

4.4.2018 Alena Divišová Nájomná zmluva č. 18/2018

4.4.2018 Marianna Dedinská Nájomná zmluva č. 16/2018

4.4.2018 Jaroslav Kavalier Nájomná zmluva č. 15/2018

4.4.2018 Ing. Martin Durčák Nájomná zmluva č. 14/2018

4.4.2018 Eva Camberová Nájomná zmluva č. 13/2018

4.4.2018 Miroslav Camber Nájomná zmluva č. 12/2018

4.4.2018 Martina Zavoďanová Nájomná zmluva č. 11/2018

4.4.2018 Margita Polláková Nájomná zmluva č. 10/2018

4.4.2018 Mgr. Ján Bajo Nájomná zmluva č. 9/2018

4.4.2018 Peter Janeta Nájomná zmluva č. 8/2018

4.4.2018 Mgr. Mária Michalidesová Nájomná zmluva č. 7/2018

4.4.2018 Mgr. Ján Bendík Nájomná zmluva č. 6/2018

4.4.2018 Mgr. Ľuboš Paták Nájomná zmluva č. 5/2018

4.4.2018 Mgr. Katarína Súkeníková Nájomná zmluva č. 4/2018

4.4.2018 Lukáš Vlčák Nájomná zmluva č. 3/2018

29.3.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/52A/39

28.3.2018 dk, s. r. o. Zmluva o dielo č. 28032018

26.3.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040630 (§52)

26.3.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040629 (§52a)

26.3.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/052/3 (MOS)

21.3.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Zmluva č. 0703/2018 o postúpení investičných práv a povinností

8.3.2018 Agroservis - Stred s. r. o. Servisná zmluva č. SZ 2018 08. / OP. / RS

8.3.2018 Slovenská republika-Okresný úrad Žilina Protokol č. 1/2018 o prechode vlastníctva, postúpemí majetkových práv a záväzkov

1.3.2018 Jozef Polťák a Barbora Polťáková Zmluva o budúcej zmluve

28.2.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50J/6 (Obec Novoť-prevádzka)

21.2.2018 BOZPOKOL s. r. o. Dodatok č. 1 k zmluve 26/2015/PZS o poskytovaní zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami

21.2.2018 BOZPOKOL s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb 02/2018 (Obec Novoť-prevádzka)

20.2.2018 Emil Grofčík a spol. Kúpna zmluva

14.2.2018 KOVOT s. r. o. Kúpna zmluva č. 03/2018

13.2.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040620 (§52)

9.2.2018 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 1/2018

9.2.2018 Bruno Bartoš Príkazná zmluva č. 2/2018

9.2.2018 Miroslav Tropek Príkazná zmluva č. 3/2018

9.2.2018 Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2.2.2018 Jozef Šimiak Nájomná zmluva č. 2/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

1.2.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 90/§52a/2017/NP

1.2.2018 Ing. Peter Poleta Nájomná zmluva č. 2/2018

31.1.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040604 (§52a)

31.1.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/52A/2

31.1.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/052/1NP

29.1.2018 Stredoslovenská energetika-Distribúcia Zmluva o zriadení vecného bremena

26.1.2018 Klaudia Klimčíková a Jakub Jagnešák Nájomná zmluva č. 1/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

24.1.2018 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2018 z rozpočtu obce Novoť v roku 2018

17.1.2018 Andrea Würsterová Serdelová Nájomná zmluva č. 1/2018

17.1.2018 Mesto Trstená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018

12.1.2018 Telovýchovná Jednota Novoť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018 z rozpočtu obce Novoť v roku 2018

10.1.2018 Marta Grozaničová rod. Godišová Kúpna zmluva

9.1.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. Zmluva č. ZO/2017Z6576 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

8.1.2018 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

5.1.2018 Vojtkuliak, Godiš, Bartoš Kúpna zmluva


29.12.2017 FB MONT, s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 30.12.2016

28.12.2017 VÚB, a. s. Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

21.12.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190039014 (§52a)

21.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 106/§52a/2017/NP

20.12.2017 Viktor Koleň a Ľudmila Koleňová rod. Bartošová Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

20.12.2017 BELLIMPEX s. r. o. Zmluva o dielo

19.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 15/§50j/NS/2017

18.12.2017 BIOMASA, združenie právnických osôb Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 13/2015

15.12.2017 Mgr. Peter Križian Príkazná zmluva č. 3/2017

15.12.2017 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 2/2017

15.12.2017 Mgr. Mária Kobellová Príkazná zmluva č. 1/2017

12.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 51/§52a/2017/NP

6.12.2017 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 21/2017

1.12.2017 Štefan Serdel a Jana Serdelová Zámenná zmluva

1.12.2017 Fond na podporu umenia Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02428

1.12.2017 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02428

30.11.2017
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo
Dohoda č. 103/§52a/2017/NP

30.11.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190038069 (§52a)

30.11.2017 Nadácia Alianz Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 36/2017

28.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 12/§50j/NS/2017 (Obec Novoť - prevádzka)

28.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

16.11.2017 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 4619003747 pre poistenie majetku a zodpovednosti

15.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 17/21/010/26

13.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 58/§52a/2017/NP

10.11.2017 Pavol Gruchala a Marta Gruchalová Kúpna zmluva

09.11.2017 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2017/000831-148

03.11.2017 Základná škola s Materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

02.11.2017 O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

02.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 90/§52a/2017/NP

31.10.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190038037 (dobrovoľnícka služba)

20.10.2017 Emília Rončáková rod. Vlčáková Kúpna zmluva

19.10.2017
Florek Jozef - TECHNO  
Zmluva o prenájme náradia č. 17/2017

13.10.2017

Florek Jozef - TECHNO

Zmluva o prenájme náradia č. 15/2017


06.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny

03.10.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 77/§52a/2017/NP

29.09.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190037920 (dobrovoľnícka služba)

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/§54/1 ("Reštart")

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/21/051/87

14.09.2017 O.S.V.O. comp, a.s. Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020917

14.09.2017 CESTY SK s.r.o. Zmluva o dielo č. 101/17/029

12.09.2017 Karol Soják Zmluva o budúcej zmluve

11.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 8/§52/2017/NP

05.09.2017 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva č. 4000407

05.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 67/§52a/2017/NP

31.08.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 22/§52a/2017/NP

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037902 (§52a)

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037901 (§52)

21.08.2017 Florián Subják - FLORES Zmluva o dielo č. 18082017 na stavbu "Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti"

15.08.2017 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2017/09

08.08.2017 Peter Jakubjak, Ladislav Kojdiak a spol. Kúpna zmluva

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 58/§52a/2017/NP

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 51/2017/§54

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036291 (MOS)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036292 (dobrovoľnícka služba)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036293 (dobrovoľnícka služba)

20.07.2017 Serafín Kondela a Florián Subják Kúpna zmluva

19.07.2017 Orange, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

19.07.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 7/§52/2017/NP (MOS)

18.07.2017 OVS, a.s. Zmluva č. 199/2017 o postúpení investičných práv a povinností

18.07.2017 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/O/72

 

Kalendár zberu odpadov