Calendar

Contracts

Dátum zverejnenia Partner

Názov, predmet, alebo popis zmluvy

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

16.11.2017 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 4619003747 pre poistenie majetku a zodpovednosti

15.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 17/21/010/26

13.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 58/§52a/2017/NP

10.11.2017 Pavol Gruchala a Marta Gruchalová Kúpna zmluva

09.11.2017 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2017/000831-148

03.11.2017 Základná škola s Materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

02.11.2017 O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

02.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 90/§52a/2017/NP

31.10.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190038037 (dobrovoľnícka služba)

20.10.2017 Emília Rončáková rod. Vlčáková Kúpna zmluva

19.10.2017
Florek Jozef - TECHNO  
Zmluva o prenájme náradia č. 17/2017

13.10.2017

Florek Jozef - TECHNO

Zmluva o prenájme náradia č. 15/2017


06.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny

03.10.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 77/§52a/2017/NP

29.09.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190037920 (dobrovoľnícka služba)

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/§54/1 ("Reštart")

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/21/051/87

14.09.2017 O.S.V.O. comp, a.s. Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020917

14.09.2017 CESTY SK s.r.o. Zmluva o dielo č. 101/17/029

12.09.2017 Karol Soják Zmluva o budúcej zmluve

11.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 8/§52/2017/NP

05.09.2017 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva č. 4000407

05.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 67/§52a/2017/NP

31.08.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 22/§52a/2017/NP

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037902 (§52a)

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037901 (§52)

21.08.2017 Florián Subják - FLORES Zmluva o dielo č. 18082017 na stavbu "Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti"

15.08.2017 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2017/09

08.08.2017 Peter Jakubjak, Ladislav Kojdiak a spol. Kúpna zmluva

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 58/§52a/2017/NP

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 51/2017/§54

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036291 (MOS)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036292 (dobrovoľnícka služba)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036293 (dobrovoľnícka služba)

20.07.2017 Serafín Kondela a Florián Subják Kúpna zmluva

19.07.2017 Orange, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

19.07.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 7/§52/2017/NP (MOS)

18.07.2017 OVS, a.s. Zmluva č. 199/2017 o postúpení investičných práv a povinností

18.07.2017 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/O/72

Calendar