Kalendár zberu odpadov

Contracts

Dátum zverejnenia Partner Názov, predmet,

 
09.12.2022 Anna Koleštíková UKO Dohoda o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy

05.12.2022 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

30.11.2022 TECHNO-Novoť s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2022/34, zo dňa 30.11.2022

28.11.2022 Základná škola s materskou školou Novoť Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2022 o prenájme nebytových priestorov

25.11.2022 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo DOHODA 22/21/054/325

25.11.2022 Jozef Smolár a manželka Monika Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

24.11.2022 Radovan Veselovský Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

18.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 22/21/010/22

18.11.2022 Katarína Durčáková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti č. 32/2022

15.11.2022 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Sponzorská zmluva

15.11.2022 Štefan Vojtaššák a manželka Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

10.11.2022 Denisa Blahútová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti č. 31/2022

03.11.2022 Simona Vlčáková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 30/2022

31.10.2022 TECHNO-Novoť s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2022/28, zo dňa 31.10.2022

27.10.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-ZA-VO-302-151/2022

27.10.2022 Lukáš Smolár Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 29/2022

25.10.2022 Technické služby obce Novoť s.r.o., registrovaný sociálny podnik Zmluva o prenájme náradia č. 2022/01, zo dňa 25.10.2022

25.10.2022 Milan Jakubjak Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

20.10.2022 Henrieta Sasová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 28/2022

13.10.2022 Mária Prokopová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 27/2022

13.10.2022 Lesy SR, štátny podnik Dohoda o poskytnutí príspevku

12.10.2022 Filip Lavor Kúpna zmluva

12.10.2022 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 26/2022

12.10.2022 Michal Serdel Kúpna zmluva

11.10.2022 LANTASTIK SK, spol. s r.o. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 25/2022

10.10.2022 Peter Bolek - EKORAY Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere odpadu uzatvorenej 17.05.2016

07.10.2022 dk, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 782/331/2022

06.10.2022 Dominik Vlčák Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 24

03.10.2022 DETOX s.r.o. Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

30.09.2022 BOZPOKOL s.r.o. Dodatok č. 1 o poskytovaní služieb 16/2018

30.09.2022 TECHNO-Novoť s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2022/26

29.09.2022 Ema Franeková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 23

28.09.2022 dk,s.r.o. Zmluva o dielo ,,Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť"

27.09.2022 Dušan Poleta  Kúpna zmluva

23.09.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva

22.09.2022 ASSP, s.r.o. Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb

22.09.2022 Matej Mačuha Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 22

21.09.2022 Emil Dibdiak Kúpna zmluva 

14.09.2022 Ekozdroj, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 08.06.2022

14.09.2022 Laura Mikolajčíková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 21

12.09.2022

Obchodná akadémia

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

09.09.2022 TECHNO-Novoť s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2022/22

08.09.2022 Margita Chromuľáková Nájomná zmluva o prenájme priestorov KD v Novoti č. 20

05.09.2022 Ladislav Murín Kúpna zmluva 

01.09.2022 Júlia Prokopová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 19

31.08.2022 Jaroslava Lešková Nájomná zmluva č. 27/2022
 

30.08.2022 Lucia Kuhejdová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 18

25.08.2022

Aneta Šusteková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 17

24.08.2022

 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Dodatok č. 4 k zmluve č. 4000407

19.08.2022 Ing.Emília Franeková Doplnok č.1 k zmluve č.21

18.08.2022 Iveta Durčáková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 16

11.08.2022 Katarína Kocúrová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 15

10.08.2022 LANTASTIK SR, s.r.o. Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti

09.08.2022 LANTASTIK SR, s.r.o Nájomná zmluva o prenájme priestorov  sály KD v Novoti

08.08.2022 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022/OE/O/1.2

08.08.2022 JUDr. Linda Terkaničová, advokátka Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb

08.08.2022 BIOPEL,a.s.
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. TEP/2020/003

 
5.8.2022 Metodicko-pedagogické centrum

Zmluva č. 2022 _MPC_NP_PoP2_ZŠ_072 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

Príloha


4.8.2022 Ing. Daniel Mikolajčík Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 12

27.7.2022 Terézia Hrubjaková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 11

21.07.2022 Dávid Bruník

Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 10


21.07.2022 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Zmluva o poskytnutí NFP ,,Rozšírenie kapacít MŠ v obci Novoť"

18.7.2022 Blahútová Cecília Kúpna zmluva

15.7.2022 BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb

14.7.2022

Barbora Blahútová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 9

7.7.2022 Eva Bystričanová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu č. 8

6.7.2022 Ing. Ján Mikolajčík Kúpna zmluva

4.7.2022 Florián Sochuľák Kúpna zmluva

3.7.2022 Peter Kozoň Zmluva o dielo (zmluva o vytvorení umeleckého výkonu)

1.7.2022 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-385-033/2022

30.06.2022 TECHNO - Novoť s.r.o. Zmluva o prenájme náradia

24.6.2022 Jozef Durčák Kúpna zmluva 

24.6.2022 Marek Smarkoň Kúpna zmluva 

24.6.2022 Základná škola s materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce 

23.6.2022 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

23.6.2022 Lenka Vlčáková Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

22.6.2022 Ekozdroj, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

16.6.2022 Sorta Group s.r.o. Zmluva o účasti na podujatí "Unikátne dedičstvo SK-PL pohraničia"

16.6.2022 Helena Vojtkuľáková Nájomná zmluva č. 6/2022

15.6.2022 FB Mont, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 962021

9.6.2022 Lucia Kuhejdová Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 5/2022

9.6.2022 Ekozdroj, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

7.6.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o akualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

7.6.2022 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii dát katastra

6.6.2022 Základná škola s materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

6.6.2022 Anton Kuhejda Nájomná zmluva o prenájme priestorov KD v Novoti č. 4/2022

31.5.2022 TECHNO-Novoť, s.r.o. Zmluva o prenájme náradia

31.5.2022 Základná škola s materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

27.5.2022 GENERALI Poisťovňa Návrh poistnej zmluvy

18.5.2022 Žilinský samosprávny kraj  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

18.5.2022 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov

18.5.2022 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

18.5.2022 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o prevádzke webového sídla 

18.5.2022 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o vytvorení webového sídla

18.5.2022 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o balíčku GDPR+

16.5.2022 Stredoslovenská distribučná, a. s. Zmluva o pripojení

12.5.2022 Sdredoslovenská distribučná, a. s. Zmluva o pripojení

11.5.2022 Technické služby obce Novoť s.r.o. Zmluva o dielo

10.5.2022 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

6.5.2022 TECHNO-Novoť s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2022/7

5.5.2022 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

4.5.2022 Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 

28.4.2022 Peter Bolek - EKORAY Dodatok č. 3 k Zmluve o dobere odpadu

26.4.2022 Lantastic Nájomná zmluva č. 3/2022

25.4.2022 Lantastic Nájomná zmluva č. 2/2022

19.4.2022 Jozef Blahút Nájomná zmluva č. 1/2022

12.4.2022 Ing. Peter Chromjak Zmluva o dielo č. 202201

12.4.2022 Justína Bulvasová Zámenná zmluva

1.4.2022 LS-OP s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti

31.3.2022

Slovenská republika - Okresný úrad Žilina Kúpna zmluva č. 1/2022

30.3.2022 TENDERnet s.r.o. Licenčná zmluva 

28.3.2022 Mesto Námestovo Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov pre CVČ "Maják" v školskom roku 2021/2022

28.3.2022 Generali Poisťovňa a.s. Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia 

21.3.2022 Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult  Mandátna zmluva 

14.3.2022 Ľubomír Vojtkuliak a manželka Veronika Vojtkuliaková Dodatok č. 1

8.3.2022 TECHNO - Novoť, s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2022/2 zo dňa 8.3.2022

1.3.2022 Technické služby obce Novoť s.r.o. Rámcová zmluva o prevedení pomocných prác

28.2.2022 FAD STU v Bratislave Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

28.2.2022

Margita Račáková, Janka Judiaková Kúpna zmluva

23.2.2022 DENTIVA, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2015

22.2.2022 Ing. Jozef Kuchťák - DSK Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

17.2.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia

15.2.2022 Tadeáš Kondela Zmluva o dielo

11.2.2022 Marek Žibek a Katarína Žibeková Kúpna zmluva

09.02.2022 DOPRAVA A SLUŽBY K&T, s.r.o Kupna zmluva

4.2.2022 Miroslav Camber a Eva Camberová Kúpna zmluva

2.2.2022 BIOPEL, a.s. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 28/2019 o predaji drevných peliet

1.2.2022 Mária Šimiaková Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1.2.2022 ENVIROLIVE, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

31.1.2022 Štefan Murín a Janka Murínová Kúpna zmluva

26.1.2022 Pavol Bolek a Magdaléna Boleková Kúpna zmluva

24.1.2022 Technické služby obce Novoť s.r.o. Zmluva o dielo číslo 01/2022

24.1.2022 O2 Slovakia, s. r. o. Poistenie zariadenia

24.1.2022 O2 Slovakia, s. r. o. Kúpna zmluva č. 2420154496

18.1.2022 Stredoslovenská distribučná, a. s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

14.1.2022 ZŠ s MŠ Novoť Zmluva o odňatí majetku Obce Novoť zo správy ZŠ s MŠ Novoť 

14.1.2022 Čaje-občianske združenie Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2022

14.1.2022 Čaje-občianske združenie Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2022

13.1.2022 Telovýchovná jednota Novoť Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2022

11.1.2022 Stredoslovenská distribučná, a. s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

5.1.2022 Jozef Brandys - Geodetické práce

Zmluva o dielo 1/2022

Zmluva o dielo 2/2022

Zmluva o dielo 3/2022


3.1.2022 FBMONT, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 962021

3.1.2022 Ľubomír Mikolajčík Zmluva o dielo-Chalúpka pri sedle 

31.12.2021 ZO SLOVES Závodný výbor Kolektívna zmluva na rok 2022

30.12.2021 Štefan Serdel Zmluva o poskytovaní služieb 

30.12.2021 Anna Koleštíková UKO Kúpna zmluva

29.12.2021 Roman Subiak Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2020

21.12.2021 Matej Serdel Kúpna zmluva

20.12.2021 DENTIVA, s.r.o. Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.22/2019 zo dňa 1.10.2019

20.12.2021 DENTIVA, s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2015

20.12.2021 Emília Smolárová Nájomná zmluva č.26/2021

10.12.2021 AKUOS s.r.o. Zmluva o poskytovaní prostredníctvom zariadenia OnePos a o poskytovaní služieb

10.12.2021 Žilinská univerzita v Žiline Dodatok k zmluve o dielo S-104-57/2020 SvF

10.12.2021 Ľubomír Vojtkuliak Kúpna zmluva

07.12.2021 Emília Buľáková Kúpna zmluva

06.12.2021 MAS Biela Orava Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

30.11.2021 Filip Lavor a manželka Martina Lavorová, rod. Šusteková Kúpna zmluva

30.11.2021 TECHNO-Novoť, s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2021/48

1.12.2021 Štefan Jašica a manželka Veronika Jašicová, rod. Klimčíková Kúpna zmluva

30.11.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda č. 21/21/010/41

30.11.2021 Peter Bolek - EKORAY Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere odpadu

30.11.2021 Jozef Serdel Kúpna zmluva

30.11.2021 Ing. Štefan Dibdiak Kúpna zmluva

25.11.2021 BIOPEL, a.s. Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. TEP/2020/003

19.11.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408217573

18.11.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva číslo 2408298733

18.11.2021 Roman Subiak Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.06.2020

16.11.2021 SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny

15.11.2021 TECHNO-Novoť, s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. F2021/42

08.11.2021 BELLIMPEX, s.r.o. Zmluva o dielo

08.11.2021 Mesto Námestovo Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov pre CVČ "Maják" v školskom roku 2021/22

02.11.2021 Packeta Slovakia s.r.o. Zmluva pre umiestnenie z-boxu

01.11.2021 Agrovex Novoť Zmluva o nájme pozemku

01.11.2021 Nikola Janetová Nájomná zmluva č. 25/2021

30.10.2021 Technické služby obce Novoť s.r.o. Zmluva o mlčanlivosti

25.10.2021 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Dohoda 21/21/054/142

22.10.2021 Nadácia Allianz Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 57/2021

14.10.2021 KRONOSPAN, s.r.o. Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 117/2021

30.9.2021 Technické služby obce Novoť s.r.o. Zmluva o dielo

28.9.2021 LANTASTIK OK, s.r.o. Nájomná zmluva č. 17 - 18/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

24.9.2021 TESPRA - B.C. s.r.o. Dodatok zmluvy o dielo

23.9.2021 Lukáš Vlčák Nájomná zmluva č. 16/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

16.9.2021 Ondrej Bajčičák Nájomná zmluva č. 15/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

15.9.2021 Obchodná akadémia Dolný Kubín Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

14.9.2021 Obchodná akadémia Dolný Kubín Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 

14.9.2021 Obchodná akadémia Dolný Kubín Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

13.9.2021 ENVIROLIVE s.r.o. Zmluva o poskytovani služieb pri zbere a odvoze odpadu

9.9.2021 Petra Klimčíková Nájomná zmluva č. 14/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

2.9.2021 Barbora Durčáková Nájomná zmluva č. 13/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

1.9.2021 Miestna akčná skupina - Biela Orava MAS Biela Orava - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T612-512-005-001 (projekt: Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum obce Novoť"

31.8.2021 Technické služby obce Novoť s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o dielo

31.8.2021 staviteľstvo: architektúra, spol. s.r.o. zmluva o dielo

30.8.2021 TESPRA - B.C. s.r.o. zmluva o dielo

27.8.2021 Obec Novoť - prevádzka

Zmluva o odňatí majetku Obce Novoť  - zmluva č.1

Zmluva o odňatí majetku Obce Novoť - zmluva č.2

Zmluva o odňatí majetku Obce Novoť - zmluva č.3

Zmluva o odňatí majetku Obce Novoť - zmluva č.4


26.8.2021 Dávid Makúch Nájomná zmluva č. 12/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

25.8.2021 Jozef Smolár, Monika Smolárová Zmluva o budúcej zmluve

23.8.2021 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Dohoda 21/21/012/14

19.8.2021 Katarína Rončáková Nájomná zmluva č. 11/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

18.8.2021 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte na dotácie

12.8.2021 Kristína Vlčáková Nájomná zmluva č. 10/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

05.8.2021 Veronika Franeková Nájomná zmluva č. 9/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

02.8.2021 Ing. Jozef Kuchťák - DSK Dodatok č.1 k zmluve o dielo

29.7.2021 Andrea Uradníková Nájomná zmluva č. 8/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

22.7.2021 Simona Judiaková Nájomná zmluva č. 7/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

20.7.2021 TECHNO-Novoť s.r.o. Zmluva o prenájme náradia č. 2021/15 zo dňa 14.7.2021

16.7.2021 Erika Kovaľová Nájomná zmluva č. 6/2021 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

15.7.2021 Technické služby obce Novoť, s.r.o. Dodatok c.1 k zmluve o dielo

12.7.2021 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotrebné družstvo Kúpna zmluva

9.7.2021 Katarína Smolárová Nájomná zmluva č. 5/2021 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

3.7.2021

Drahoš Daloš

Magdaléna Hutlasová

Anna Vargončíková

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo


30.6.2021 Mária Šimiaková

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve


30.6.2021 Technnické služby obce Novoť, s.r.o. Zmluva o dielo

30.6.2021 Obec Novoť - prevádzka

Ukončenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku


28.6.2021 TOPSET Solutions, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra


28.6.2021
TOPSET Solutions, s.r.o.

Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva


23.6.2021 Nodžák, Kuhejdová, Klimčíková

Kúpna zmluva


17.6.2021 Ľudmila Kyrczová

Kúpna zmluva


17.6.2021 Jana Fafaľáková

Nájomná zmluva č. 4/2021 o prenájme priestorov sály KD


14.6.2021 ORANET s.r.o. Skončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov

11.6.2021 Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Dodatok k Zmluve o výpožičke


11.6.2021 JANEX ML, s.r.o.

Zmluva o dielo


10.6.2021 Domáci miláčik, s.r.o.

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov


9.6.2021 FB Mont, s.r.o.

Zmluva o dielo


8.6.2021 Subjak, Škombár, Škombárová, Vlčák, Zavoďanová

Kúpna zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve


3.6.2021 Simona Kuchťáková

Nájomná zmluva č. 3/2021 o prenájme priestorov sály KD


28.5.2021 Telovýchovná jednota Novoť

Nájomná zmluva


28.5.2021 Štefan Vojtaššák a Ľubomíra Vojtaššáková

Kúpna zmluva


25-26.5.2021 LANTASTIK OK, s.r.o.

Nájomná zmluva č. 1/2021 o prenájme priestorov sály KD

Nájomná zmluva č. 2/2021 o prenájme priestorov sály KD


24.5.2021 Technické služby obce Novoť, s.r.o.

Zmluva o dielo


20.5.2021 Spojená škola Tvrdošín

Dohoda o konaní praxe


17.5.2021 Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Zmluva o poskytnutí dotácie


13.5.2021 Brandys, s.r.o.

Rámcová zmluva


11.5.2021 Ing. Jozef Kuchťák - DSK

Zmluva o dielo


06.5.2021 TODOS Žilina s.r.o.

Kúpna zmluva


04.5.2021 Generali Poisťovňa, a.s.

Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom


03.5.2021 Serafín Kormaňák, Margita Serdelová, Juliana Subjaková

Kúpna zmluva


20.4.2021 CBS, spol. s.r.o.

Kúpna zmluva


20.4.2021 Ing. Paulína Branická, Mária Ovšáková

Kúpna zmluva


10.4.2021 Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení


7.4.2021 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných sluažieb


31.3.2021 Základná škola s Materskou školou Novoť

Zmluva o prevode správy majetku obce

Zmluva o prevode správy majetku obce


30.3.2021 PRIMA BANKA, a.s.

Zmluva o garantovanom účte


29.3.2021 Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zmluva o dielo

29.3.2021 Poleta, Poletová, Boboňová, Judiaková, Kuchťák, Serdelová, Jakubjak, Ovšák, Hrbková, Jakubjak, Jakubjaková, Brenkus

Kúpna zmluva


19.3.2021 Pavol Gruchala, Marta Gruchalová

Kúpna zmluva


15.3.2021 BIOMETRIC spol. s.r.o.

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o spracovaní osobných údajov


15.3.2021 Tatra banka, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o záložnom práve k akciám zo dňa 10.06.2015

05.3.2021 Mária Šimiaková

Dodatok č.1 k nájmu nebytových priestorov


05.3.2021 VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kúpna zmluva


02.3.2021 Natur-pack, a.s.

Dodatok č.3 k zmluve


1.3.2021 Technické služby obce Novoť, s.r.o.

Rámcova zmluva o prevedení pomocných prác


28.2.2021 Technické služby obce Novoť, s.r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov


15.2.2021 Tatrabanka, a.s.

Zamestnávateľská zmluva


3.2.2021 O2 Slovakia, s.r.o.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva


26.1.2021 Roman Subiak Zmluva o prenájme nebytových priestorov

26.1.2021 AGROSERVIS - stred s.r.o. Aktualizačný poplatok č.3 k servisnej zmluve

21.1.2021 ENVIROLIVE s.r.o. Zmluva o poskytovani služieb

18.1.2021

Štefan Smarkoň

Jozefína Fafaláková

Ján Smarkoň

Mária Vajáková

Mária Laššáková

Justína Bulvasová

Mária Buľvasová

Emília Michlíková

Štefan Kuhťák

Kúpna zmluva

12.1.2021 občianské združenie ČAJE Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

12.1.2021 občianské združenie ČAJE Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

12.1.2021 TJ Novoť Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

12.1.2021 ZO SLOVES Obecný úrad Novoť Kolektívna zmluva na rok 2021

8.1.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Žilinský samosprávny kraj DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J051-222-13 zo dňa 20.07.2018

8.1.2021 Peter Bruník, Monika Bruníková, Mária Pilšáková, Helena Kocúrová, Marta Kocúrová, Martin Florek, Margita Vojtkuľáková Kúpna zmluva


31.12.2020 GMINA RAJCZA Partnerská dohoda o dalšej spolupráci po ukončení mikroprojektu

30.12.2020 BCF, s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve o dodávke elektriny

29.12.2020 Štefan Serdel Zmluva o poskytovaní služieb

29.12.2020 Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpôžičke

29.12.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 20/21/010/41

23.12.2020 TENDERnet, s.r.o. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve

17.12.2020 Obchodná akadémia Dolný kubín Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Ovšáková

17.12.2020 Biopel, a.s. Dodatok k zmluve č.1

15.12.2020 Biopel, a.s. Zmluva o prevode cenných papierov

17.12.2020 BIOMASA a.s. ,Biopel, a.s. Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností

2.12.2020 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2020/70

25.11.2020 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpôžičke

13.11.2020 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2020/66

13.11.2020 Peter Bolek - EKORAY Dodatok k zmluve o odbere odpadu

04.11.2020 Mesto Námestovo Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov pre CVČ Maják

28.10.2020 Mária Šimiaková Zmluva o nájme nebytových priestorov

26.10.2020 Okresný súd Námestovo Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

26.10.2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 20/21/54x/5

23.10.2020 Slovenská republika - Okresný úrad Žilina Darovacia zmluva

21.10.2020 Ministerstvo financií Slovenskej Republiky Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

21.10.2020 OVS, a.s. Zmluva o postúpení investičných práv a povinností

15.10.2020 AKORD stavby, s.r.o. Zmluva o dielo

12.10.2020 Poletová Viktória, Judiaková Helena, Brišová Elena Zámenná zmluva

7.10.2020 Obchodná akadémia Dolný kubín

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Kavalierová

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Bartošová

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Fafaláková

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Serdelová

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Kyrczová


1.10.2020 Milada Triebeľová Zámenná zmluva

1.10.2020 dk, s.r.o.  Zámenná zmluva

1.10.2020 Ing. Lukáš Brňák, Mgr. Mária Brňáková a Miroslav Vojtkuliak, MUDr. Mária Vojtkuliaková Kúpna zmluva

30.09.2020 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 20/21/051/47

21.09.2020 SVP š. p. Dohoda o ťažbe

18.09.2020 Žilinská univerzita v Žiline Projektová dokumentácie novovybudovaných mostných konštrukcií

17.09.2020 Kovalčíková Andrea Nájomná zmluva č. 23/2020 o prenájme priestorov sály KD

11.09.2020 Mária Nodžáková Nájomná zmluva č. 22/2020 o prenájme priestorov sály KD

11.09.2020 Dana Vojtkuliaková Zamenná zmluva

10.09.2020 Roman Bartoš Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku

7.09.2020 Matej Zavodančík a Barbora Zavodančíková, Tomáš Judiak a Mgr. Dana Judiaková Kúpna zmluva

4.09.2020 Lenka Zavodančíková Nájomná zmluva č. 21/2020 o prenájme priestorov sály KD

2.09.2020 Ing. Tomáš Lencsés Zmluva o dielo

2.09.2020 ORANET, s.r.o. Zmluva o prenájme náradia

2.09.2020 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2020/41

31.08.2020 BIOMASA Zmluva o prevode cenných papierov

28.08.2020 Štefan Dibdiak, Jozef Račák a Eva Račáková Kúpna zmluva

28.08.2020 Iveta Jamuľáková Nájomná zmluva č. 20/2020 o prenájme priestorov sály KD

28.08.2020 staviteľstvo:architektúra, spol. s.r.o. Zmluva o dielo

27.08.2020 Roman Subjak Nájomná zmluva - Dodatok

25.08.2020 LANTASTIK SK, s.r.o. Nájomná zmluva č. 18/2020 a č. 19/2020 o prenájme priestorov sály KD

21.08.2020 Veronika Teluchová Nájomná zmluva č. 17/2020 o prenájme priestorov sály KD

20.08.2020 dk, s.r.o. Dodatok k zmluve o dielo

13.08.2020 Štefan Turoň Nájomná zmluva č. 16/2020 o prenájme priestorov sály KD

13.08.2020 Ľubomír a Ivana Bartošovci, Emília Bartošová, Pavol a Zuzana Šustekovci Kúpna zmluva

07.08.2020 Goralské dievčence Zmluva o dielo

07.08.2020 Folklórna skupina Grúnik Zmluva o dielo

07.08.2020 František Brodec Zmluva o dielo

06.08.2020 Dominik Zavoďančík Nájomná zmluva č. 15/2020 o prenájme priestorov sály KD

04.08.2020 Andrej Sumega Kúpna zmluva

30.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia

30.07.2020 Dibdiaková Barbora Nájomná zmluva č. 14/2020 o prenájme priestorov sály KD

24.07.2020 Elena Fedorová Nájomná zmluva č. 13/2020 o prenájme priestorov sály KD

17.07.2020 Tomáš Žatkuliak Nájomná zmluva č. 12/2020 o prenájme priestorov sály KD

17.07.2020 Ing.Štefan Dibdiak a Bc.Marta Dibdiaková Kúpna zmluva

16.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

14.07.2020 Serafín Kondela, Štefan Jašica, Štefan Vajdiak, Anton Marek, Kamila Vajdiaková, Mária Jašicová, Margita Mareková, Marta Kondelová Kúpna zmluva

13.07.2020 LANTASTIK SK, s.r.o. Nájomná zmluva č. 10/2020 a č. 11/2020  o prenájme priestorov sály KD

08.07.2020 BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb

08.07.2020 Marek  Šustek Nájomná zmluva č. 10/2020 o prenájme priestorov sály KD

07.07.2020 Žilinský samosprávny kraj DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J051-222-13 zo dňa 20.07.2018

07.07.2020 BRANO, s.r.o. Zmluva o dielo

01.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia

01.07.2020 Roman Subjak Zmluva o nájme nebytových priestorov

26.06.2020 Anton Pidík Nájomná zmluva č. 09/2020 o prenájme priestorov sály KD

22.06.2020 Žatkuľák Jakub Nájomna zmluva č. 24/2020

22.06.2020 Ing. Peter Poleta Nájomna zmluva č. 23/2020

22.06.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dohoda č. CPZA-ON-2020/006252/002

17.06.2020 ERF, s.r. o. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2010

09.06.2020 FB MONT, s.r.o.

Zmluva o dielo č.962020

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 30.12.2016


08.06.2020 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2020/15

04.06.2020 Mirka Mikolajčíková Nájomná zmluva č. 08/2020 o prenájme priestorov sály KD

02.06.2020 Lekáren pod Kamenným, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2014

02.06.2020 Jozef Račák Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

01.06.2020 Škola.sk, s.r.o.

Kúpna zmluva ("Didaktické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Novoti"")


1.06.2020 GAVIS, s.r.o.

Kúpna zmluva ("Technické vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Novoti"")

Kúpna zmluva ("IKT vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Novoti"")

Kúpna zmluva ("Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Novoti"")

Kúpna zmluva ("Laboratórne vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Novoti"")

Kúpna zmluva ("Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Novoti"")


29.05.2020 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. Dodatok k zmluve

28.05.2020 Komunálna poistovňa, a. s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

25.05.2020 CS-TOURs, spol. s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

25.05.2020 MUDr. Miloslav Pleva Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

25.05.2020 MUDr. Janka Jakubjáková Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

25.05.2020 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt "Oáza našej prírody v obci Novoť"

19.05.2020 Milan Smarkoň Zámenná zmluva

14.05.2020 Janka Sochuľáková Zámenná zmluva

14.05.2020 Ing. Juraj Brčák, Monika Brčáková, Juliana Subjaková, Margita Serdelová, Serafín Kormaňák, Emil Franek, Johana Škombárová, Jozefa Kuchťáková, Mária Subjaková, Vendelín Subjak, Anton Subjak, Justína Bystričanová, Albín Subjak, Jozef Subjak, Štefan Subjak Kúpna zmluva

14.05.2020 Ing. Jozef  Kuchťák Kúpna zmluva

12.05.2020 Miroslav Vojtkuliak - FLORIAN Zmluva o dielo 12052020 (mikroprojekt "Oáza našej prírody v obci Novoť")

11.05.2020 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2020/04

21.04.2020 Ing. Emília Franeková Zmluva o poskytovaní služieb 

17.04.2020 Obec Rajcza Partnerská dohoda k realizácií projektu "Oáza našej prírody v obci Novoť"

14.04.2020 adspura, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 

8.04.2020 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2020/02

2.04.2020 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/21/52A/30

1.04.2020 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/21/50J/10

30.03.2020 dk, s.r.o. Zmluva o dielo

22.03.2020 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 20/21/50J/3

18.03.2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmulva č. 320 0573

13.03.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o garantovanom účte

06.03.2020 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2020/01

2.3.2020 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Novoť Nájomná zmluva

28.2.2020 AGROSERVIS-STRED s.r.o. Aktualizačný dodatok č. 2 k servisnej zmluve

25.2.2020 Kovalčíková Margita Nájomná zmluva č. 07/2020 o prenájme priestorov sály KD

25.2.2020 SUNSOFT plus spol. s.r.o. Zmluva o plnom servise a údržbe

23.2.2020 SSD Zmluva o pripojeni

20.2.2020 Black Band Zmluva o dielo

20.2.2020 Štefan Hruštinec Zmluva o dielo

19.2.2020 Ervín Žatkuliak Zmluva o dielo

19.2.2020 VUB Banka, a.s.. Dodatok č.1

11.2.2020 LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Nájomná zmluva č. 06/2020 o prenájme priestorov sály KD
Nájomná zmluva č. 05/2020 o prenájme priestorov sály KD

10.2.2020 Jozef Šimjak Nájomná zmluva č. 04/2020 o prenájme priestorov sály KD

04.2.2020 Gmina Rajcza Partnerská dohoda

04.2.2020 NATUR-PACK, a.s.. Dodatok č.2

04.2.2020 Zdeno Mišutka Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

31.1.2020 Jozef Brodec Zmluva o dielo

23.1.2020 Čaje - OZ Nájomná zmluva č. 03/2020 o prenájme priestorov sály KD

15.1.2020 Vojtkuliak Anton, Vojtkuliaková Ľubica, Smolár Jozef, Jakubjaková Eva Dodatok ku kúpnej zmluve

10.1.2020 Čaje Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

10.1.2020 TJ Novoť Nájomná zmluva č. 02/2020 o prenájme priestorov sály KD

10.1.2020 TJ Novoť Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

10.1.2020 Čaje Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

09.1.2020 Jozef Durčák, Mária Smolárová, Iveta Durčáková, Ladislav Durčák Kúpna zmluva MK Jozef Kuchťák

03.1.2020 Čaje - OZ Nájomná zmluva č. 01/2020 o prenájme priestorov sály KD

31.12.2019 AGRA, s.r.o. Kúpno-predajná zmluva

31.12.2019 Štefan Serdel Zmluva o poskytovaní služieb

31.12.2019 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda o ďalšej spolupráci po ukončení mikroprojektu "Spája nás príroda a kultúra"

30.12.2019 SLOVNAFT, a.s. Zmluva o predaji motorových palív

30.12.2019 Anna Koleštíková UKO Kúpna zmluva

30.12.2019 Biopel, a.s. Kúpna zmluva 28/2019

30.12.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 19/21/054/161

30.12.2019 ZO SLOVES Obecný úrad Novoť Kolektívna zmluva Prevadzka na rok 2020

30.12.2019 ZO SLOVES Obecný úrad Novoť Kolektívna zmluva na rok 2020

23.12.2019 BCF, s.r.o. Dodatok k zmluve

19.12.2019 COOP Jednota Námestovo Darovacia zmluva

18.12.2019 Biopel, a.s. Nájomná zmluva NZ/2020/003

10.12.2019 Biopel, a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla

06.12.2019 BIOMASA,združenie právnických osôb Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

06.12.2019 BIOMASA,združenie právnických osôb Dodatok č.3 k nájomnej zmluve

22.11.2019 OVS, a.s. Zmluva č. 246/2019

18.11.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2019/18

15.11.2019 Mesto Námestovo Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov pre CVČ "Maják"

14.11.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 19/21/010/9

11.11.2019 B.V.M., s.r.o. Zmluva o dielo

11.11.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2019/22

8.11.2019 ELT Management Company Slovakia s.r.o. Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

28.10.2019 dk, s.r.o. Dodatok č.2

25.10.2019 Benjamín Bartoš Zmluva o dielo

25.10.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 19/21/50J/33

23.10.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotrebné družstvo Kúpna zmluva

23.10.2019 VUB, s.r.o. Zmluva o bežnom účte

21.10.2019 Ing. Arch. Anna Gočová

Mandátna zmluva

Zmluva o dielo


17.10.2019 Valery Band Príkazna zmluva č. 8/2019

15.10.2019 Kuhejda Lukáš, Smolár Jozef, Vojtkuliaková Ľubica, Jakubjaková Eva, Vojtkuliak Anton, Kuhejdová Júlia Kúpna zmluva

10.10.2019 Buľvasnáková Helena Nájomná zmluva č. 14/2019 o prenájme priestorov sály KD

7.10.2019 Konica Minolta Dodatok k zmluve

4.10.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2019/14

02.10.2019 MDDr. Iveta Ovsáková Nájomná zmluva č. 22/2019

01.10.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/054/91

26.09.2019 Jakubjaková Paulína Nájomná zmluva č. 14/2019 o prenájme priestorov sály KD

20.09.2019 Ľubomíra Smolárová Nájomná zmluva č. 13/2019 o prenájme priestorov sály KD

12.09.2019 Eva Žatkuľáková Nájomná zmluva č. 12/2019 o prenájme priestorov sály KD

09.09.2019 Agneša Smarkoňová Kúpna zmluva

09.09.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia

28.8.2019 Klára Prokopová Nájomná zmluva č. 11/2019 o prenájme priestorov sály KD

28.8.2019 Mlichová Mária Nájomná zmluva č. 10/2019 o prenájme priestorov sály KD

23.8.2019 Jozef Kyrcz Kúpna zmluva

22.8.2019 Justína Bystričanová Kúpna zmluva

22.8.2019 Katarína Beňušová Nájomná zmluva č. 9/2019 o prenájme priestorov sály KD

19.8.2019 Žilinský samosprávny kraj Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.2009

13.8.2019 Alžbeta Makúchová Kúpna zmluva

13.8.2019 LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Nájomná zmluva č. 8/2019 o prenájme priestorov sály KD

13.8.2019 VDD Orava, s.r.o. Darovacia zmluva

12.8.2019 LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Nájomná zmluva č. 7/2019 o prenájme priestorov sály KD

06.8.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o prenájme náradia


26.7.2019 Matej Zavoďančík Nájomná zmluva č. 6/2019 o prenájme priestorov sály KD

18.7.2019 Základná škola s Materskou školou Zmluva o prevode správy majetku obce

23.7.2019 Základná škola s Materskou školou Zmluva o prevode správy majetku obce

17.7.2019 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2019/O/22

11.7.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov (Obec Novoť)

11.7.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov (Obec Novoť - Prevádzka)

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a.s. Príloha č.1 Zmluvy o elektronickej službe Business24

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zmluva o elektronických službách

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a.s. Zmluva o balíkovom účte

10.7.2019 Slovenská Sporiteľňa, a. s. Zmluva o elektronickej službe Business24

9.7.2019 dk, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.18619

9.7.2019 Tibor Bulvas Kúpna zmluva

10.7.2019 Slovenská agentúra životného prostredia Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnuti NFP

28.6.2019 Ervín Žatkuliak Príkazná zmluva č. 5/2019

28.6.2019 FSK Lokčan - Marek Kramarčík Príkazná zmluva č. 7/2019

28.6.2019 Peter Kozoň Príkazná zmluva č. 6/2019

28.6.2019 Danica Lakoštíková Príkazná zmluva č. 4/2019

28.6.2019 Martina Florková Príkazná zmluva č. 3/2019

28.6.2019 Peter Dendis Príkazná zmluva č. 2/2019

27.6.2019 Jozef Polťák a Barbora Polťáková Kúpna zmluva

26.6.2018 Peter Kormaňák a Mgr. Vladimíra Kormaňáková Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 8.4.2019

25.6.2019 Žilinský samosprávny kraj Zmluva č. 221/2019/OSV o poskytnutí FP na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

19.6.2019 Martina Veselovská Nájomná zmluva č. 5/2019 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

18.6.2019 dk, s. r. o. Zmluva o dielo č. 18619

18.6.2019 Miroslav Dibdiak a Bc. Elena Dibdiaková Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 31.3.2019

14.6.2019 FB Mont, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 30.12.2016

14.6.2019 FB Mont, s.r.o. Zmluva o dielo 1062019

6.6.2019 Mgr. Marta Buľvasňáková Nájomná zmluva o prenájme priestorov

31.5.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/26

31.5.2019 Lukáš Smolár Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

27.5.2019 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

27.5.2019 Stredoslovenská distribučná Zmluva o pripojení zariadenia uživateľa do distribučnej sústavy (4300106676)

27.5.2019 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva. č. 12/001/2019

21.5.2019 Miroslav Vojtkuliak - FLORIAN Zmluva o dielo č. 20052019 (Projekt: "Spája nás príroda a kultúra")

17.5.2019 Ján Smolár Nájomná zmluva o prenájme priestorov

14.5.2019 Ing. Emília Franeková Zmluva 38-2019 o poskytovaní audítorských služieb

14.5.2019 HGM -Žilina, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení odberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu č. 18/16/HGM-H

10.5.2019 Ing. Emília Franeková Zmluva 20-2019 o poskytovaní audítorských služieb

10.5.2019 Združenie BIELA ORAVA Dodatok č.1 ku zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi

10.5.2019 Kovalčíková Eva Nájomná zmluva č. 1/2019 o prenájme priestorov sály KD v Novoti

2.5.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/054/36

2.5.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/051A/11

30.4.2019 Hudobná skupina Brodecovci Príkazna zmluva č. 1/2019

26.4.2019 Ľubomír Kojdiak Kúpna zmluva

23.4.2019 Jozef Florek - TECHNO Zmluva o údržbe komunikácie

16.4.2019 COMMANDER SERVICES, s.r.o. Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 427/2019

16.4.2019 COMMANDER SERVICES, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

15.4.2019 Miroslav Dibdiak a Elena Dibdiaková Kúpna zmluva

8.4.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 39 027 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

8.4.2019 Peter Kormaňák a Mgr. Vladimíra Kormaňáková Kúpna zmluva

29.3.2019 TENDERnet, s.r.o. Mandátna zmluva TENDERnet s.r.o.

25.3.2019 NIKOMI, s.r.o. Kúpna zmluva "Technológia kuchyne pre Kultúrny dom Novoť"

25.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/13

25.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/14 (Obec Novoť-prevádzka)

4.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/7 (Obec Novoť-prevádzka)

4.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/50J/6

4.3.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda 19/21/52A/18

4.3.2019 Komunálna poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190044595

25.2.2019 Združenie "Región Beskydy", Žilinský samosprávny kraj, Gmina Ujsoly Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č INT/EB/ZA/1/III/B/0135 na realizáciu mikroprojektu: "Spája nás príroda a kultúra"

19.2.2019 JRK Waste Management s.r.o. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 15.01.2019 ("Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním)

18.2.2019 KOVOT s.r.o. Zmluva č. 2019/17 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

18.2.2019 NATUR-PACK a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 17.04.2018

30.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 19/21/054/10

24.1.2019 Mesto Trstená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019

23.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/50J/47 (Obec Novoť-prevádzka)

23.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/50J/46

23.1.2019 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 19/21/051/2 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

17.1.2019 Telovýchovná Jednota Novoť Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2019

17.1.2019 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb

15.1.2019 JRK Waste Management s.r.o. Kúpna zmluva (projekt: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním)

14.1.2019 Občianske združenie Čaje Zmluva č. 3/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2019

11.1.2019 LOREM, n. o. Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Novoť v roku 2019

11.1.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva č. 2390123466

8.1.2019 VÚB, a.s. Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking

31.12.2018 3W Slovakia s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

21.12.2018 VÚB, a. s. Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

20.12.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 47/§50j/NS 2018 (Obec Novoť-prevádzka)

20.12.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 46/§50j/NS 2018 (Obec Novoť)

20.12.2018 Mesto Trstená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018

19.12.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu "Spája nás príroda a kultúra"

14.12.2018 Lenka Brodecová Príkazná zmluva č. 15/2018

14.12.2018 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 14/2018

14.12.2018 Dominika Súkeníková Príkazná zmluva č. 13/2018

14.12.2018 Marta Večerková Príkazná zmluva č. 12/2018

14.12.2018 Peter Kozoň Príkazná zmluva č. 11/2018

14.12.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda o skončení dohody č. 18/21/52A/115

13.12.2018 O2 Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

6.12.2018 VÚB, a. s. Zmluva o bežnom účte (projekt: "Spája nás príroda a kultúra")

3.12.2018 BOZPOKOL s. r. o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), služby požiarnej ochrany (PO) a výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS)

28.11.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/054/114

23.11.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 41/§50j/NS 2018 (Obec Novoť-prevádzka)

23.11.2018 Michal Kuchťák Nájomná zmluva č. 18/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

16.11.2018 Stanislav Smolár IQ ELM.SK Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

15.11.2018 Mgr. Ján Bendík a Milena Bendíková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

15.11.2018 Mgr. Mária Michalidesová Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

15.11.2018 Margita Polláková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

14.11.2018 Ing. Emília Franeková Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 33 - 18

13.11.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2018/22

9.11.2018 Peter Janeta a Monika Janetová Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Mgr. Ľuboš Paták a Mgr. Iveta Patáková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Ing. Peter Súkeník a Mgr. Katarína Súkeníková Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Mgr. Ján Bajo a Erika Bajová Zmluva o prevode vlastníctva bytu (Kúpna zmluva)

8.11.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

31.10.2018 Jakub Žatkuliak a Ivana Račáková Nájomná zmluva č. 17/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

26.10.2018 Ľubomíra Mikolajčíková Nájomná zmluva č. 16/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

26.10.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/054/87 (REŠTART)

23.10.2018 Lindström, s.r.o. Zmluva o servisnom prenájme rohoží

23.10.2018 BIOMASA,združenie právnických osôb Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 13/2015

23.10.2018 Alžbeta Makuchová Nájomná zmluva č. 21/2018

23.10.2018 Marianna Dedinská Nájomná zmluva č. 20/2018

22.10.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (byt 298/4)

19.10.2018 Ing. Tomáš Serdel a Lucia Serdelová Zmluva o budúcej zmluve

18.10.2018 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/236 (Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním)

11.10.2018 MARO s.r.o. Zmluva o dielo č. 044/2018 (Výstavba detského ihriska v obci Novoť)

11.10.2018 BCF s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 976VP_SSE/2016E

11.10.2018 BCF s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 974VP_SSE/2016E (Obec Novoť-prevádzka)

10.10.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 18/2018

4.10.2018 BOZPOKOL s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 16/2018

4.10.2018 Štefan Kolenčík Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci č. 044/2009

4.10.2018 Jana Mikolajčíková Nájomná zmluva č. 15/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

1.10.2018 Simona Makúchová Nájomná zmluva č. 14/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

26.9.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/010/16

26.9.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/012/6

24.9.2018 Viktor Vlčák  a spol. Kúpna zmluva

20.9.2018 Michal Durčák Nájomná zmluva č. 13/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

17.9.2018 OSBD Dolný Kubín Dohoda k zmluve o výkone správy č. 328/82/Novoť

17.9.2018 OSBD Dolný Kubín Dohoda k zmluve o výkone správy č. 327/82/Novoť

13.9.2018 Pavol Bolek Nájomná zmluva č. 12/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

13.9.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 15/2018

13.9.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190042590 (§52a)

11.9.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/52A/115

28.8.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda č. 18/21/054/75 "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

28.8.2018 Miroslava Kuchťáková Nájomná zmluva č. 11/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

24.8.2018 Základná škola s Materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

24.8.2018 Helena Kovalčíková a Ľubomír Serdel Nájomná zmluva č. 10/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

17.8.2018 Henrieta Brenkusová Nájomná zmluva č. 9/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

8.8.2018 Katarína Beňušová Nájomná zmluva č. 8/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

7.8.2018 CESTY SK s. r. o. Zmluva o dielo č. 101/18/037 ("Oprava vedľajších ulíc asfaltovaním")

2.8.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 14/2018

2.8.2018 Jozef Briš Nájomná zmluva č. 7/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

1.8.2018 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/O/2 ("Zdokonalenie kamerového systému v obci Novoť")

1.8.2018 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/O/2.2 ("Krajšie detské ihrisko-revitalizácia detského ihriska-upravenie podložia pod preliezkami")

1.8.2018 Mária Polťáková Kúpna zmluva

1.8.2018 Mária Nodžáková a spol. Zmluva o budúcej zmluve

31.7.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190041353 (§52a)

31.7.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda o ďalšej spolupráci po ukončení mikroprojektu "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly"

30.7.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190041352 (§52)

25.7.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom: "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti"

25.7.2018 Jozef Durčák Nájomná zmluva č. 6/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

23.7.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/052/10

23.7.2018 O.S.V.O. comp, a.s. Zmluva o dielo 3A-ZOD-0040718 (Modernizácia verejného osvetlenia vedľajších ulíc v obci Novoť)

20.7.2018 Monika Buľáková Nájomná zmluva č. 5/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

18.7.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dodatok č. 1 k zmluve č. 4592018 zo dňa 10.5.2018

12.7.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 11/2018

12.7.2018 TECHEM spol. s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. oou-2018/088

9.7.2018 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/236 "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" (Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP, Predmet podpory NFP, Príloha č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP)

3.7.2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-322/2018

29.6.2018 Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín Zmluva o výkone správy č. 328/82/Novoť

29.6.2018 Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín Zmluva o výkone správy č. 327/82/Novoť

29.6.2018 Viktor Chudoba Príkazná zmluva č. 10/2018

29.6.2018 Ervín Žatkuliak Príkazná zmluva č. 9/2018

29.6.2018 Mgr. Mária Kobellová Príkazná zmluva č. 8/2018

29.6.2018 Mgr. Peter Križian Príkazná zmluva č. 7/2018

29.6.2018 Miroslav Tropek Príkazná zmluva č. 6/2018

29.6.2018 Bruno Bartoš Príkazná zmluva č. 5/2018

29.6.2018 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 4/2018

28.6.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50J/25 (Obec Novoť)

28.6.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/054/47 (Obec Novoť)

28.6.2018 Peter Bolek - EKORAY Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov

27.6.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50J/24 (Obec Novoť - prevádzka)

25.6.2018 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti"

22.6.2018 Petit Press,a.s. Zmluva o spolupráci

19.6.2018 MEVA-SK s.r.o. Rožňava Dohoda o zrušení zmluvy - Kúpna zmluva č. Z201731048_Z

15.6.2018 AKORD stavby, s.r.o. Zmluva o dielo č. 14062018 (+prílohy)

15.6.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov (Obec Novoť - prevádzka)

15.6.2018 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov (Obec Novoť)

11.6.2018 Miroslav Dibdiak a Elena Dibdiaková Kúpna zmluva

11.6.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č.10/2018 zo dňa 31.5.2018

11.6.2018 Ing. Emília Franeková Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

6.6.2018 VÚB, a.s. Zmluva o bežnom účte k projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním"

4.6.2018 ORANET, s.r.o. Zmluva o využívaní dátovej siete ORANET č. 11052018/01

30.5.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/054/45

28.5.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50j/19 (Obec Novoť-prevádzka)

28.5.2018 TENDERnet s.r.o. Licenčná zmluva

28.5.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a .s. Zmluva č. 1705/2018 o postúpení investičných práv a povinností

23.5.2018 Lesy SR, štátny podnik Dohoda č. 02/2018/11 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

18.5.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva č. 4592018

17.5.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu "Spája nás príroda a kultúra"

10.5.2018 Slovenská republika - Okresný úrad Žilina Kúpna zmluva č. 8/2018 o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu

7.5.2018 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 05/2018

3.5.2018 Alžbeta Dibdiaková a Martin Makúch Nájomná zmluva č.4 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

2.5.2018 Mária Prokopová Kúpna zmluva

30.4.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/054/26

25.4.2018 Iveta Boboňová a Pavol Večerek Nájomná zmluva č.3 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

20.4.2018 Slovenská distribučná, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 22.1.2018

20.4.2018 OPŽP SK s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb č. 06/2018

19.4.2018 NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

17.4.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 38 270 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

13.4.2018 Brandys, s.r.o. Rámcová zmluva na poskytovanie geodetických služieb

13.4.2018 Gmina Ujsoly Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu "Spája nás príroda a kultúra"

10.4.2018 Stredoslovenská distribučná a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena ("Novoť-Stred-Subjak č. d. 222-predĺženie NN siete I. etapa)

6.4.2018 Marián Kyrcz a Monika Kyrczová Zmluva o budúcej zmluve

4.4.2018 Anna Kocúrová Nájomná zmluva č. 19/2018

4.4.2018 Alena Divišová Nájomná zmluva č. 18/2018

4.4.2018 Marianna Dedinská Nájomná zmluva č. 16/2018

4.4.2018 Jaroslav Kavalier Nájomná zmluva č. 15/2018

4.4.2018 Ing. Martin Durčák Nájomná zmluva č. 14/2018

4.4.2018 Eva Camberová Nájomná zmluva č. 13/2018

4.4.2018 Miroslav Camber Nájomná zmluva č. 12/2018

4.4.2018 Martina Zavoďanová Nájomná zmluva č. 11/2018

4.4.2018 Margita Polláková Nájomná zmluva č. 10/2018

4.4.2018 Mgr. Ján Bajo Nájomná zmluva č. 9/2018

4.4.2018 Peter Janeta Nájomná zmluva č. 8/2018

4.4.2018 Mgr. Mária Michalidesová Nájomná zmluva č. 7/2018

4.4.2018 Mgr. Ján Bendík Nájomná zmluva č. 6/2018

4.4.2018 Mgr. Ľuboš Paták Nájomná zmluva č. 5/2018

4.4.2018 Mgr. Katarína Súkeníková Nájomná zmluva č. 4/2018

4.4.2018 Lukáš Vlčák Nájomná zmluva č. 3/2018

29.3.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/52A/39

28.3.2018 dk, s. r. o. Zmluva o dielo č. 28032018

26.3.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040630 (§52)

26.3.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040629 (§52a)

26.3.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/052/3 (MOS)

21.3.2018 Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Zmluva č. 0703/2018 o postúpení investičných práv a povinností

8.3.2018 Agroservis - Stred s. r. o. Servisná zmluva č. SZ 2018 08. / OP. / RS

8.3.2018 Slovenská republika-Okresný úrad Žilina Protokol č. 1/2018 o prechode vlastníctva, postúpemí majetkových práv a záväzkov

1.3.2018 Jozef Polťák a Barbora Polťáková Zmluva o budúcej zmluve

28.2.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/50J/6 (Obec Novoť-prevádzka)

21.2.2018 BOZPOKOL s. r. o. Dodatok č. 1 k zmluve 26/2015/PZS o poskytovaní zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami

21.2.2018 BOZPOKOL s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb 02/2018 (Obec Novoť-prevádzka)

20.2.2018 Emil Grofčík a spol. Kúpna zmluva

14.2.2018 KOVOT s. r. o. Kúpna zmluva č. 03/2018

13.2.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040620 (§52)

9.2.2018 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 1/2018

9.2.2018 Bruno Bartoš Príkazná zmluva č. 2/2018

9.2.2018 Miroslav Tropek Príkazná zmluva č. 3/2018

9.2.2018 Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2.2.2018 Jozef Šimiak Nájomná zmluva č. 2/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

1.2.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 90/§52a/2017/NP

1.2.2018 Ing. Peter Poleta Nájomná zmluva č. 2/2018

31.1.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190040604 (§52a)

31.1.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/52A/2

31.1.2018 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 18/21/052/1NP

29.1.2018 Stredoslovenská energetika-Distribúcia Zmluva o zriadení vecného bremena

26.1.2018 Klaudia Klimčíková a Jakub Jagnešák Nájomná zmluva č. 1/2018 o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti

24.1.2018 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2018 z rozpočtu obce Novoť v roku 2018

17.1.2018 Andrea Würsterová Serdelová Nájomná zmluva č. 1/2018

17.1.2018 Mesto Trstená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018

12.1.2018 Telovýchovná Jednota Novoť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018 z rozpočtu obce Novoť v roku 2018

10.1.2018 Marta Grozaničová rod. Godišová Kúpna zmluva

9.1.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. Zmluva č. ZO/2017Z6576 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

8.1.2018 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

5.1.2018 Vojtkuliak, Godiš, Bartoš Kúpna zmluva


29.12.2017 FB MONT, s. r. o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 30.12.2016

28.12.2017 VÚB, a. s. Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

21.12.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190039014 (§52a)

21.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 106/§52a/2017/NP

20.12.2017 Viktor Koleň a Ľudmila Koleňová rod. Bartošová Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

20.12.2017 BELLIMPEX s. r. o. Zmluva o dielo

19.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 15/§50j/NS/2017

18.12.2017 BIOMASA, združenie právnických osôb Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 13/2015

15.12.2017 Mgr. Peter Križian Príkazná zmluva č. 3/2017

15.12.2017 Jozef Brodec Príkazná zmluva č. 2/2017

15.12.2017 Mgr. Mária Kobellová Príkazná zmluva č. 1/2017

12.12.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 51/§52a/2017/NP

6.12.2017 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 21/2017

1.12.2017 Štefan Serdel a Jana Serdelová Zámenná zmluva

1.12.2017 Fond na podporu umenia Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02428

1.12.2017 Fond na podporu umenia Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02428

30.11.2017
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo
Dohoda č. 103/§52a/2017/NP

30.11.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190038069 (§52a)

30.11.2017 Nadácia Alianz Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 36/2017

28.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 12/§50j/NS/2017 (Obec Novoť - prevádzka)

28.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

22.11.2017 O2 Slovakia s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

16.11.2017 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 4619003747 pre poistenie majetku a zodpovednosti

15.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 17/21/010/26

13.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 58/§52a/2017/NP

10.11.2017 Pavol Gruchala a Marta Gruchalová Kúpna zmluva

09.11.2017 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel č. PHZ-OPK2-2017/000831-148

03.11.2017 Základná škola s Materskou školou Novoť Zmluva o prevode správy majetku obce

02.11.2017 O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

02.11.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 90/§52a/2017/NP

31.10.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190038037 (dobrovoľnícka služba)

20.10.2017 Emília Rončáková rod. Vlčáková Kúpna zmluva

19.10.2017
Florek Jozef - TECHNO  
Zmluva o prenájme náradia č. 17/2017

13.10.2017

Florek Jozef - TECHNO

Zmluva o prenájme náradia č. 15/2017


06.10.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny

03.10.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 77/§52a/2017/NP

29.09.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190037920 (dobrovoľnícka služba)

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/§54/1 ("Reštart")

29.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 2017/21/051/87

14.09.2017 O.S.V.O. comp, a.s. Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020917

14.09.2017 CESTY SK s.r.o. Zmluva o dielo č. 101/17/029

12.09.2017 Karol Soják Zmluva o budúcej zmluve

11.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 8/§52/2017/NP

05.09.2017 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva č. 4000407

05.09.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dohoda č. 67/§52a/2017/NP

31.08.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Námestovo Dodatok č. 1 k dohode č. 22/§52a/2017/NP

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037902 (§52a)

31.08.2017 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva č. 5190037901 (§52)

21.08.2017 Florián Subják - FLORES Zmluva o dielo č. 18082017 na stavbu "Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti"

15.08.2017 Florek Jozef - TECHNO Zmluva o prenájme náradia č. 2017/09

08.08.2017 Peter Jakubjak, Ladislav Kojdiak a spol. Kúpna zmluva

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 58/§52a/2017/NP

02.08.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 51/2017/§54

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036291 (MOS)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036292 (dobrovoľnícka služba)

27.07.2017 Komunálna poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 5190036293 (dobrovoľnícka služba)

20.07.2017 Serafín Kondela a Florián Subják Kúpna zmluva

19.07.2017 Orange, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

19.07.2017 Orange, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

19.07.2017 ÚPSVaR Námestovo Dohoda č. 7/§52/2017/NP (MOS)

18.07.2017 OVS, a.s. Zmluva č. 199/2017 o postúpení investičných práv a povinností

18.07.2017 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/O/72

 

Kalendár zberu odpadov

Useful links