Kalendár zberu odpadov

Official notice board

  • Oznámenie o dražbe

    18.10.2018

    Read more >
  • Petícia na prijatie VZN, ktorým sa obmedzí prevádzkovanie herní na území obce Novoť - oznámenie výsledku vybavenia petície

    06.06.2018

    Read more >

Kalendár zberu odpadov