Kalendár zberu odpadov

Official notice board

  • Stavebné povolenie Novoť - Okály Rekosštrukcia

    17.04.2019

    Read more >
  • Dodatočné povolenie stavby - Miestna komunikácia Novoť

    08.04.2019

    Read more >

Kalendár zberu odpadov