Kalendár zberu odpadov

Official notice board

 • Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015 Z.z

  08.12.2022

  Read more >
 • Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015 Z.z

  05.12.2022

  Read more >
 • Pozvánka na OZ

  02.12.2022

  Read more >
 • Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015 Z.z

  02.12.2022

  Read more >
 • Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák.č. 282/2015 Z.z

  01.12.2022

  Read more >
 • Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo pozemkového a lesného odboru

  25.11.2022

  Read more >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov

Useful links