Official notice board

 • Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

  15.02.2018

  Read more >
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018

  06.02.2018

  Read more >
 • Návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť

  06.02.2018

  Read more >