Kalendár zberu odpadov

Local broadcast announcments

Aktuálne oznamy sú zverejňované v aplikácii obce Novoť.

Kalendár zberu odpadov

Useful links