Kalendár zberu odpadov

OBSADENOSŤ SÁLY KD NOVOŤ

| 2022

Obsadenosť sály KD na rok 2022

| 2023

Obsadenosť sály KD na rok 2023

| 2024

Obsadenosť sály KD na rok 2024

Aktualizácia obsadenosti sály prebieha vždy pri zmene termínov. 

Rezervácie sály KD prijímame osobne v kancelárii č. 4, telefonicky (0911 521 529) alebo emailom (kultura@novot.sk).

Odovzdanie priestorov na akciu sa uskutočňuje v dohodnutý termín do 11:00 hodiny.

Nájomca odovzdá prenajímateľovi priestory v pôvodnom stave – čisté a bez závad, a to po akcii v určenom termíne do 11:00 hodiny.

Prosíme snúbencov, ktorí majú rezervovaný termín svadby, aby o prípadnom zrušení alebo zmene termínu informovali v dostatočnom časovom predstihu.

Kalendár zberu odpadov

Useful links