Kalendár zberu odpadov

Local council

Poslanci obecného zastupiteľstva (2022 - 2026)

Meno a priezvisko E-mail
Zuzana Šusteková zuzana.sustekova@centrum.sk
Ing. Jozef Kuchťák jozef@kuchtak.sk
Mgr. Milada Zavoďančíková zavodancikovamilada@gmail.com
Eva Bírešová evicka879@azet.sk
PhDr. Mária Kondelová maria.kondelova@gmail.com
Tomáš Blahút mimkoblahut@gmail.com
Mgr. Eva Kormaňáková kormanakovae@gmail.com
Stanislav Mikolajčík stanislav@novot.sk
Emília Sekerášová emilia.sekerasova@zoznam.sk
Mgr. art. Alžbeta Serdelová serdelovaa@gmail.com
Jozef Florek florek@kvn.sk

 

S činnosťou od 22.11.2022 poslanci zriadili nasledovné komisie:

 

Komisia sociálnych vecí a školstva

Predseda: PhDr. Mária Kondelová

Členovia: Mgr. Eva Kormaňáková, Mgr. Milada Zavoďančíková,Mgr. Mária Fafaľáková, Jozef Kovalčík, Mgr. Viera Kondelová

 

Komisia životného prostredia, verejného poriadku, kultúry a športu

Predseda: Stanislav Mikolajčík

Členovia: Mgr. art. Alžbeta Serdelová, Tomáš Blahút, Eva Bírešová, Kristína Zavoďančíková, Mgr. Mária Zárubová, Mgr. Pavol Mikolajčík

 

Komisia pre financie, rozpočet a výstavbu

Predseda: Zuzana Šusteková

Členovia: Jozef Florek, Emília Sekerášová, Ing. Jozef Kuchťák, Beáta Bulvasová, Ing. Jozef Kondela, Iveta Plaskúrová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Zuzana Šusteková

Členovia: Stanislav Mikolajčík, Mgr. Eva Kormaňáková

 

 

Poslanci obecných zastupiteľstiev po Novembri 1989

1990-1994          

Albín Antušák, František Bartoš, Štefan Bartoš,Jozef Brodec, Štefan Bulák, Emil Dibdiak, František Furgalák,  Jozef Jakubjak, Rafael Jakubjak, Marián Jakubjak, Štefan Jendrašík, Serafín Kormaňák, Jozef Kondela, Kristína Kovalčíková, Jozef Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Viktor Serdel, František Sochuľák, Jana Straková, Anton Škombár, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak

1994-1998 Albín Antušák, Štefan Bartoš, Štefan Bulák, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Anton Kondela, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Kristína Kovalčíková, František Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Margita Račáková, František Sochuľák, Viktória Vlčáková
1998-2002 Štefan Bartoš, Fabián Furgalák, František Furgalák, Jana Jakubjaková, Milan Jakubjak, Štefan Jendrašík, Jaroslav Kocúr, Jozef Kondela, Jozef Kovalčík, Stanislav Mikolajčík, Štefan Mikolajčík, Bernard Ondrejka, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková
2002-2006 Jozef Florek, Jozef Jakubjak, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Štefan Kuchťák,Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta,Margita Račáková, Viktória Vlčáková
2006-2010 Ján Bernaťák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Elena Jakubjaková, Jozef Kondela, Mária Kondelová, Štefan Kuchťák, Ján Orčík, Margita Račáková, Viktória Vlčáková, Albín Vojtkuliak
2010-2014 Štefan Bulák, Jozef Florek, Milan Jakubjak, Jozef Kondela, Mária Kondelová,  Štefan Kuchťák, Stanislav Mikolajčík, Ján Orčík, Stanislav Poleta, Margita Račáková,Viktória Vlčáková
2014-2018 Štefan Bulák, Jozef Florek, Ing. Milan Jakubjak, Ing. Jozef Kondela, PhDr. Mária Kondelová, Ing. Peter Súkeník, Štefan Judiak, Stanislav Mikolajčík, MVDr. Ján Orčík, Jozef Kovalčík, Zuzana Šusteková
2018-2022 Jozef Florek, Stanislav Mikolajčík, Zuzana Šusteková, Mudr. Mária Vojtkuliaková, Phdr. Mária Kondelová, Jozef Kovalčík, Ing. Jozef Kondela, Emília Sekerášová, Ing. Daniel Mikolajčík, Ing. Dávid Makúch, Štefan Judiak

 

Kalendár zberu odpadov

Useful links