Notices

 • Zmena termínu zberu zmesového komunálneho odpadu

  09.02.2018

  Read more >
 • REALIZÁCIA ZATRUBNENIA POPRI HLAVNEJ CESTE OD OCÚ PO MŠ

  08.02.2018

  Read more >
 • Prerušenie dodávky elektrickej energie

  17.01.2018

  Read more >
 • Zmena termínu zberu plastov

  12.01.2018

  Read more >
 • ŠTATISTIKA OBCE NOVOŤ ZA ROK 2017

  05.01.2018

  Read more >
 • Kalendár vývozu separovaného odpadu a zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2018

  27.12.2017

  Read more >