Kalendár zberu odpadov

Map

Kataster obce o rozlohe 3794 ha sa rozprestiera približne 49,5 stupňa severne od rovníka a 19,2 stupňa východne od nultého poludníka. Vzdialenosť od najzápadnejšieho bodu po najvýchodnejší je cca 9.6 km, od najjužnejšieho po najsevernejší cca 8.8 km.

49.484124 - najsevernejší bod

49.407490 - najjužnejší bod

19.1855 - najzápadnejší bod

19.3181 - najvýchodnejší bod

 

Novoť na Google mape

 

 

 

 

 

 

Kalendár zberu odpadov

Useful links