Kalendár zberu odpadov

Hlas Novote

| 2021

Hlas Novote 1-2/2021

| 2020

Hlas Novote 2/2020

Hlas Novote 1/2020

| 2019

Hlas Novote 1/2019

Svoje námety do obecných novín posielajte mailom na kultura@novot.sk.

Kalendár zberu odpadov

Useful links