History

Začiatky obce spadajú do roku 1691, patrila Oravskému hradu. Spočiatku bola známa pod menom Jurkov. Okrem poľnohospodárstva sa obyvateľstvo v minulosti zaoberalo pestovaním ľanu, výrobou šindľov a plátna, drevorubačstvom, pltníctvom a výrobou dreveného riadu.

 

Heraldické symboly obce Novoť

Erb

V zelenom štíte zlatá levia maska. Podoba erbu nepochybne korení v rodovom erbe Thurzovcov, na ktorých majetku Novoť vznikla.

symbol obce - erb

Vlajka obce

Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

symbol obce - vlajka