Kalendár zberu odpadov

 • Termíny zberu odpadov

  27.08.2020

 • PREBERANIE a ODOVZDÁVANIE SÁLY a KUCHYNE KD NOVOŤ

  14.07.2020

News

 • Otváracie hodiny OBECNEJ KNIŽNICE

  30.09.2020

  Read more >
 • MOBILNÝ VÝKUP ŽELEZA

  25.09.2020

  Read more >
 • O p a t r e n i e O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

  22.09.2020

  Read more >
 • Zber OBJEMNÉHO ODPADU

  21.09.2020

  Read more >
 • DEŇ RODINY 2020

  12.09.2020

  Read more >

Notices

 • Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020

  30.09.2020

  Read more >
 • Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

  24.09.2020

  Read more >
 • Tenisový turnaj jednotlivcov 2020 - rozlosovanie

  19.09.2020

  Read more >
 • Pripomienky k autobusovým spojom

  25.08.2020

  Read more >
 • Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.08.2020

  10.08.2020

  Read more >

Kalendár zberu odpadov