Kalendár zberu odpadov

 • Doručovateľky Slovenskej pošty žiadajú občanov

  08.08.2019

News

Notices

 • Oznamujeme majiteľom psov, že sa uskutoční očkovanie psov proti besnote

  20.08.2019

  Read more >
 • Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom

  19.08.2019

  Read more >
 • Výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Novoť“

  12.08.2019

  Read more >
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  22.07.2019

  Read more >
 • Zber jedlých olejov a tukov

  27.06.2019

  Read more >

Kalendár zberu odpadov