Kalendár zberu odpadov

News

Notices

 • Vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR

  13.02.2019

  Read more >
 • Voľby
 do Európskeho parlamentu
 na území Slovenskej republiky

  05.02.2019

  Read more >
 • Preventívne protipožiarne kontroly

  01.02.2019

  Read more >
 • Voľby prezidenta SR - zverejnenie elektronickej adresy

  31.01.2019

  Read more >
 • Voľby prezidenta SR - volebné miestnosti a volebné okrsky

  31.01.2019

  Read more >

Kalendár zberu odpadov