Kalendár zberu odpadov

  • TERMÍNY ZBERU ODPADOV

    03.03.2021

  • Vysporiadavanie miestnych komunikácií v obci Novoť

    02.03.2021

  • Úradné hodiny na obecnom úrade

    23.11.2020

News

Notices

Kalendár zberu odpadov

Useful links