Kalendár zberu odpadov

 • Zber objemného odpadu

  14.04.2019

 • Zber jedlých olejov a tukov

  15.03.2019

 • Zber elektroodpadu

  13.03.2019

News

Notices

 • Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

  11.04.2019

  Read more >
 • Zámer predať prebytočný majetok obce priamym predajom

  10.04.2019

  Read more >
 • Darovanie kníh do obecnej knižnice

  10.04.2019

  Read more >
 • Zber objemného odpadu

  08.04.2019

  Read more >
 • Zber nebezpečného odpadu s obsahom škodlivých látok

  08.04.2019

  Read more >

Kalendár zberu odpadov