Obecný úrad Novoť oznamuje zmenu úradných hodín s účinnosťou od 1.2.2019 nasledovne:

Pondelok   7:00 – 15:30 hod.

Utorok  7:00 – 15:30 hod.

Streda   7:00 – 17:00 hod.

Štvrtok   7:00 – 15:30 hod.

Piatok   7:00 – 14:00 hod.

 

Obedňajšia prestávka: 1130 – 1200 hod.