Pomocný anjel  n.o. ruší zber šatstva v našej obci. Nakoľko budú kontajnery v blízkej dobe organizáciou odstránené, zber šatstva sa v obci t.č. nevykonáva. Ďakujeme za pochopenie.