Zber triedeného odpadu

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa až do odvolania obec organizuje zber odpadu za účelom zvýšiť percento triedenia. Jedná sa hlavne o železo, sklo, plasty a elektroodpad. V súčasnej dobe sa platí za uskladnenie komunálneho odpadu 10 EUR/t. Ak obec nedosiahne 30% triedenia, od ďalšieho roku sa tento poplatok zvýši na 22 EUR/t. Odzrkadlí sa to na výške poplatku za komunálny odpad, ktorý platia domácnosti, pretože ho bude potrebné navýšiť.

Spomínaný odpad (železo, sklo, plasty a elektroodpad) môžete doviezť na zberný dvor, prípadne sklo vyhodiť do kontajnerov umiestnených na obvyklých miestach v obci. Ak má niekto doma väčšie množstvo nepotrebného starého železa a nemá možnosť prevozu, nech kontaktuje obecný úrad, ktorý prevoz zabezpečí. Tel. číslo: 0911 521 529.

V súčasnej dobe má naša obec percento triedenia na cca 23%, pokúsme sa ho navýšiť na 30%, nech platíme menej.

Zber obnoseného šatstva

V termíne od 2.12.2019 do 10.12.2019 od 7:00 do 15:00 hod. sa v sále kultúrneho domu uskutoční zber obnoseného a nepotrebného šatstva.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, čiapky, šály, rukavice, uteráky, metrový textil, prípadne iné druhy šatstva a textilu.

Šatstvo je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu.