Oznamujeme občanom, že v dňoch

9. – 10. apríla 2021 (piatok, sobota)

sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu.

 

Odpad je možné odovzdať na Zbernom dvore v čase od 7:00 do 19:00 hod.

Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce, matrace atď. Upozorňujeme občanov, že zber objemného odpadu prebieha iba tieto 2 dni. Mimo tohto termínu objemný odpad zbierať nebudeme. Nasledujúci zber bude až na jeseň.

Pri objemnom odpade je možné odovzdať aj iné druhy odpadov:

- sklo

- papier

- plasty

- kovy

- tetrapaky

- elektroodpad

- nebezpečný odpad s obsahom škodlivín (farby, laky, znečistené nádoby od farieb...)

- jedlé tuky a oleje

- PNEUMATIKY

Na základe veľkého záujmu Obec Novoť predlžuje zber obnoseného šatstva do 15.04.2021. Veci stačí priniesť pred budovu bývalej colnice v centre obce (č. d. 279, oproti Coop Jednote) kedykoľvek v priebehu dňa.