Oznamujeme občanom, že v dňoch  28. – 30. mája 2020 (štvrtok, piatok, sobota) sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu.

Odpad je možné odovzdať na Zbernom dvore v čase od 8:00 do 18:00 hod.

Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce, matrace atď. Upozorňujeme občanov, že zber objemného odpadu prebieha iba tieto 3 dni. Mimo tohto termínu objemný odpad zbierať nebudeme. Nasledujúci zber bude až na jeseň.

 

Pri objemnom odpade je možné odovzdať aj iné druhy odpadov (sklo, papier, plasty, kovy, tetrapaky, nebezpečný odpad s obsahom škodlivín). Žiadame, aby tento odpad bol roztriedený.