Oznamujeme občanom, že v dňoch 27. – 28. septembra 2019 (piatok, sobota) sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu.

Odpad je možné odovzdať na Zbernom dvore v čase od 7:00 do 18:00 hod.
Medzi objemný odpad patrí starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce, matrace atď. Upozorňujeme občanov, že zber objemného odpadu prebieha iba tieto 2 dni. Mimo tohto termínu objemný odpad zbierať nebudeme. Nasledujúci zber bude až na jar.
Pri objemnom odpade je možné odovzdať aj iné druhy odpadov (sklo, papier, plasty, kovy, tetrapaky, nebezpečný odpad s obsahom škodlivín). Žiadame, aby tento odpad bol roztriedený.
 
Zároveň oznamujeme, že dňa 30. septembra 2019 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Odpad stačí vyložiť ku hlavnej ceste.