Zber komunálneho odpadu bude 9.1.2019

V prípade nepriaznivého počasia Vás žiadame aby ste koše s odpadom umiestnili k hlavnej ceste, aby nedošlo k tomu, že sa odpad nevyvezie.

Ďakujeme.