Farský úrad oznamuje veriacim, že slovenskí biskupi prijali rozhodnutie predsedu vlády SR o zákaze slávenia verejných bohoslužieb s účinnosťou od dnes -10.3. do 23.3.2020.

Duchovní otcovia zároveň povzbudzujú veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom na rádiu Lumen a TV LUX. Všetkých pozývajú k modlitbám.

Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, ale s dôverou sa obracajme na našu Nebeskú Matku a prosme Pána, aby tento pre nás veriacich bolestný zákaz, mohol byť včasne odvolaný.