Veľmi nás teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci odpredať. Skutočne sme boli príjemne prekvapení. Preto v týchto dňoch pripravujeme zmluvy, na základe ktorých bude možné tento predaj uskutočniť. Avšak nejde o obyčajné zmluvy. Aby obec ušetrila čo najviac na poplatkoch do katastra, majú zmluvy formu hromadných zmlúv s desiatkami vlastníkov. Vďaka tomu sa napríklad pri osemnástich vlastníkoch neplatí osemnásť poplatkov, ale iba jeden. Usporené prostriedky tak ostanú obci. Tá ich využije nepochybne lepšie ako štát. Až na veľký počet účastníkov sú zmluvy inak veľmi jednoduché - jeden predáva, druhý kupuje a platí cenu. Nič viac. Len to, čo je nevyhnutné, aby kataster zmluvu prijal.

Ale predsa je tu ešte jedna špecialitka. Z bežného života sme zvyknutí, že hneď po podpise sa zmluva podáva na kataster. Vtedy sa aj sa platí. To v tomto prípade nie je možné. Kvôli niektorým technickým záležitostiam týkajúcim sa vysporiadania sa musí s podaním (a aj platením) čakať. A to dovtedy, kým sa nerozhodne o vyvlastnení tých pozemkov, u ktorých kúpa nebola možná. Kataster totiž zapíše vysporiadanie jedine vtedy, keď má zdokladovaný osud všetkých pozemkov dotknutej cesty, ktorých sa vysporiadanie týka. Práve preto prosíme občanov, ktorí s obcou uzavreli zmluvu, o trpezlivosť. Zmluva je platná, nič sa neruší a cena bude riadne zaplatená. Akurát to všetko môže prebehnúť až vtedy, keď sa na vyporiadavanej ceste vyriešia všetky pozemky.

Pre úplnosť dodávame, že príslušné návrhy na vyvlastnenie boli podané ešte koncom minulého roka. Usilovne pracujeme na tom, aby o nich bolo rozhodnuté čo najskôr.

Na záver chceme občanom ešte raz poďakovať za ich podporu a konštruktívny prístup. O ďalších krokoch budeme samozrejme pravidelne informovať.