Obecný úrad Novoť oznamuje, že

od 11.01. 2021 do 24.01.2021

na základe uznesenia vlády SR a vyhlásenia prísneho zákazu vychádzania, s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom

bude pre verejnosť otvorený

pondelok - streda - piatok

len v hodinách

od 9:00 do 11:00

Mimo týchto vyhradených hodín budú zamestnanci OcÚ prijímať len telefonické a emailové požiadavky.

V súrnych prípadoch prosíme kontaktujte:

  • Sekretariát 043/55 90 215
  • Matrika 043/55 90 215
  • Prednosta 0948 447 077
  • Starosta 0948 372 429

Žiadame občanov, aby v plnej miere dodržiavali nariadenia vlády a vyhlášky úradu verejného zdravotníctva, najmä dodržiavali zákaz vychádzania a Obecný úrad navštívili len v urgentných a neodkladných záležitostiach.