Vážení priatelia a obyvatelia našej obce Novoť,

všetci spoločne čelíme mimoriadnej situácii, ktorá bola vyhlásená Ústredným krízovým štábom SR v súvislosti so šírením korona vírusu COVID-19.

Ide o mimoriadny stav, ktorý si žiada mimoriadne opatrenia. Preto chcem apelovať na všetkých, aby striktne dodržiavali nariadenia, ktoré v súvislosti so situáciou prijala vláda. Nejde o žiadne výmysly, teraz hráme o zodpovednosť a čas. Preto je nevyhnutné, aby sme sa spoločne zomkli a situáciu nepodceňovali.

Bohužiaľ sa denne stretávame s hrubým porušovaním týchto nariadení a zbytočne tak riskujeme svoje zdravie, ako aj zdravie svojich blízkych a spoluobčanov. Nesprávajme sa ako sebci. Mnohí argumentujú, že sme ďaleko, že nás sa to netýka....TO JE HLÚPOSŤ!!! Takmer polovica našich ľudí v produktívnom veku pracuje za hranicami. Teraz ste sa všetci vrátili domov, mnohí z oblastí, ktoré majú potvrdené prípady rozšírenia tohto vírusu. Správajte sa preto zodpovedne - to znamená dodržiavajte 14-dňovú karanténu, ktorá platí pre všetkých, ktorí s vami prišli do kontaktu.

Ak už musíte vyjsť z domu, vezmite si rúško a kontakt s ostatnými osobami sa snažte obmedziť. Viem, každý chce na jar porobiť čo najviac, okolo domu, na stavbe a podobne. Ale nech je na prvom mieste zodpovednosť a bezpečie Vášho okolia, neriskujte zbytočne, práca neutečie - zdravie je len jedno!!!

Treba si uvedomiť, že mnohí žijete v spoločných domácnostiach so staršími ľuďmi, ktorí sú zvlášť ohrození, nezabúdajte na to!

Najbližšie dni ukážu, aký je reálny stav s pandémiou v našej krajine. Chvalabohu, u nás v obci doteraz nemáme žiaden potvrdený prípad a robíme všetko preto, aby to tak ostalo. Zároveň chcem dementovať všetky klebety, ktoré sa po obci šíria a zbytočne ubližujú ľuďom. Ak sa veci zmenia, informujeme Vás.

Zároveň chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí situáciu berú zodpovedne a z vlastnej iniciatívy sa zdržiavajú v izolácii na chatách a ubytovniach. V rámci obce jednáme s našimi partnermi a v prípade potreby sa budeme snažiť takéto priestory zabezpečiť aj pre ďalších, ktorí o ne prejavia záujem.

V najbližších dňoch rozdáme rúška dôchodcom, aby sa mohli chrániť. Ak niektorí z našich starších spoluobčanov bude potrebovať nakúpiť potraviny, nech volá na číslo 0911 235 641 a naše zamestnankyne mu nákup zabezpečia.

Som presvedčený, že problém spoločne zvládneme a chcem povedať, že teraz je vidieť, aký je náš moderný svet krehký a zraniteľný. Vo všetkom negatívnom treba hľadať vždy niečo pozitívne. Využite preto najbližšie dni produktívne a venujte ich hlavne svojim najbližším s ktorými doma možno cez rok veľa času netrávite, pretože je to jedinečná šanca ako byť spolu, nehovoriac o tom, že je pôstne obdobie.

Budeme vás priebežne informovať, preto sledujte stránku www.novot.sk, mobilnú aplikáciu a počúvajte rozhlas. A ešte raz - všetko zvládneme, len je na nás či svojim správaním škody minimalizujeme alebo zväčšíme, máme to v rukách.

Preto mi dovoľte popriať Vám všetkým krásnu a požehnanú nedeľu.

S pozdravom Váš starosta.