Zverejnenie elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia dňa 16. marca 2019 a v prípade, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať dňa 30. marca 2019 v obci Novoť je:

obec@novot.sk

zverejnené v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

PDF dokument