Volebné miestnosti a volebné okrsky

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Novoť utvoril dva volebné okrsky a určil jednu volebné miestnosť pre voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia dňa 16. marca 2019 a v prípade, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať dňa 30. marca 2019:

Okrsok č. 1: Obecný úrad Novoť - sála kultúrneho domu

Okrsok č. 2: Obecný úrad Novoť - sála kultúrneho domu

 

PDF dokument