Občania, ktorí sa chcú zúčastniť volieb, ale zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, sa môžu nahlásiť na obecný úrad č.t. 55 90 215.

Okrsková volebná komisia príde s volebnou urnou v deň volieb priamo k voličovi do domácnosti. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Zároveň oznamujeme voličom, že z dôvodu stavebných prác v sále kultúrneho domu bude volebnou miestnosťou zasadačka Ocú.

Okrsok č. 1 – voliči prihlásení na trvalý pobyt od čd. 1 – 450, bočný vchod zvonku.

Okrsok č. 2 – voliči prihlásení na trvalý pobyt od čd. 451 - 1156 hlavný vchod budovy Obecného úradu