Deň konania volieb: 10.11.2018

Účasť voličov: 71 %

Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov: 2

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 2622

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1852

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1849

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1817

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 11

Počet zvolených poslancov: 11

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 1832

 

VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU

Por.

číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1.

Radoslav Kozák, Mgr., PhD.

Kresťanskodemokratické hnutie

1031

2.

Dušan Jendrašík, Ing.

nezávislý kandidát

766

3.

Vladimír Vlčák

nezávislý kandidát

35

Za starostu obce bol zvolený Mgr. Radoslav Kozák, PhD.

 

VÝSLEDKY VOLIEB POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por.

číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

1.

Zuzana Šusteková

Kresťanskodemokratické hnutie

944

2.

Jozef Kovalčík

Kresťanskodemokratické hnutie

925

3.

Mária Vojtkuliaková, MUDr.

Kresťanskodemokratické hnutie

921

4.

Štefan Judiak

Slovenská národná strana

871

5.

Jozef Kondela, Ing.

nezávislý kandidát

817

6.

Jozef Florek

Kresťanskodemokratické hnutie

815

7.

Stanislav Mikolajčík

Kresťanskodemokratické hnutie

742

8.

Mária Kondelová, PhDr.

Kresťanskodemokratické hnutie

733

9.

Dávid Makúch, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

587

10.

Emília Sekerášová

nezávislá kandidátka

570

11.

Andrea Javorová

Kresťanskodemokratické hnutie

568

Počet zvolených žien: 5

Počet zvolených mužov: 6

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por.

číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet platných hlasov

12.

Daniel Mikolajčík, Bc.,

Kresťanskodemokratické hnutie

564

13.

Vladimír Bolek

Slovenská národná strana

538

14.

Pavol Kolenčík

Kresťanskodemokratické hnutie

387

15.

Margita Vojtaššáková

SMER – sociálna demokracia

380

16.

Martin Kovalčík, Ing.

nezávislý kandidát

370

17.

Štefan Pidičák, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

370

18.

Stanislav Poleta, Ing.

SMER – sociálna demokracia

367

19.

Vladimír Blahút, Ing.

Sloboda a Solidarita

332

20.

Pavol Mikolajčík, Mgr.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

328

21.

Ľubomír Bystričan

SMER - sociálna demokracia

290

22.

Jozef Franek

SMER – sociálna demokracia

277

23.

Petra Poletová, Bc.,

SMER – sociálna demokracia

202

24.

Ladislav Murín

Nova

185