Počet obyvateľov obce Novoť ku dňu vyhlásenia volieb