OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Novoti podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 296/2018 zo dňa 28.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novoti bude mať 11 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

 

Oznámenie