Vianočný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev /podmienka 2 ženy v družstve/ sa uskutoční v telocvični základnej školy 28.12.2019.
Prihlášky do turnaja a rozdelenie družstiev 27.12.2019 o 18 hod v bare TREND