Podujatie sa realizovalo v rámci mikroprojektu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly“, s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Žilinského samosprávneho kraja. Mikroprojekt je realizovaný v partnerstve s vedúcim partnerom obcou Novoť a partnerom projektu je obec Ujsoly.

Počas vianočných trhov si účastníci mohli zakúpiť ručne vyrobené dekorácie od šikovných obyvateľov našej či susednej obce, med, vianočné oblátky, trubičky, medovníčky a podobne. Občerstviť sa mohli guľášom a kofolou.

O spríjemnenie veselej vianočnej atmosféry sa postarali deti zo Základnej školy z Novote, Mládežnícky zbor z Novote a tiež hudobná skupina Brodecovci.