Vážení občania,

po sérii testov na ochorenie COVID19 vykonaných v našej obci bol potvrdený 1 pozitívny prípad u staršej osoby. Tá sa nachádza v izolácii a je pod dohľadom zdravotnej služby.

Dôrazne Vás preto žiadame - aj napriek uvoľneniu opatrení, že hrozba ochorenia ostáva naďalej reálna. Je preto nevyhnutné, aby hlavne starší občania dbali na svoju bezpečnosť nosením ochranných prvkov, pretože sú najrizikovejšou skupinou. 

V prípade pochybnosti o svojom zdravotnom stave neváhajte kontaktovať svojho obvodného lekára.

Bude vykonaná ďalšia séria testov, ktoré opätovne potvrdia, alebo vyvrátia výskyt ochorenia.

 

Vedenie obce Vás bude priebežne informovať.