Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Zákamennom organizuje výjazdový odber krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Martine. Odber sa uskutoční dňa 11. marca 2019 od 8.00 do 11.00 hod. v dome kultúry v Zákamennom.