Vo štvrtok, 5. mája 2022 sa v sále kultúrneho domu v Novoti uskutočnilo Uvítanie detí do života so slávnostným posedením mamičiek a oteckov, pri príležitosti ktorého sa im odovzdal finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Pozvaní boli rodičia s detičkami narodenými od 28.4. 2021 do 31.3.2022 v počte celkom 54 detí s trvalým pobytom v obci Novoť. Všetkých prítomných privítali starosta obce Mgr. Radoslav Kozák, PhD. a jeho zástupkyňa Zuzana Šusteková príjemným príhovorom  a vzájomným prípitkom.

Všetci rodičia dostali okrem príspevku aj malú pozornosť a Pamätný list pre svoje ratolesti.

 

 

Deti dokážu urobiť lásku silnejšou, dni kratšie a noci dlhšie, peniaze menšie, ale Domov šťastnejší.