• účasť detí v MŠ a žiakov ZŠ je dobrovoľná (t. j. záleží na zvážení rodiča, či pošle dieťa do školy), ale za prísnych bezpečnostných opatrení,
 • výučba žiakov ZŠ bude prebiehať len v 1. až 5. ročníku (ročníky 6. – 9. budú pokračovať vo vzdelávaní v domácom prostredí),
 • v MŠ budú prednostne umiestnení predškoláci a deti tých rodičov, ktorí majú rizikové povolania (polícia, vojsko, hasiči, zdravotníci, učitelia, domovy sociálnych služieb a pod.) Maximálny počet detí v 1 triede je 15. Záujem o pobyt v MŠ budú zisťovať triedne učiteľky.
 • účasť žiakov 1. - 5. roč. ZŠ nahlásia rodičia do stredy 27.5. do 24:00 hod. cez správu v Edupage – sú tam 3 otázky, ktoré treba označiť. Na stravu v ŠJ a pobyt v ŠKD sa môžu prihlásiť len tí žiaci, ktorí boli prihlásení aj pred epidémiou.
 • žiadame rodičov, aby neposielali do školy a škôlky deti, ktoré vykazujú známky ochorenia!
 • pri nástupe do školy v pondelok 1.6. musí priniesť žiak (rodič) vyplnené a podpísané Vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje príznaky ochorenia (to platí aj pri prerušení dochádzky do školy/škôlky viac ako 3 dni) a rodičia detí v MŠ aj Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa za posledných 24 hodín, ktoré bude podpisovať každý deň pri príchode do škôlky. Tlačivá sú v prílohe.
 • hygienické a bezpečnostné opatrenia:
 • pri vstupe do každej budovy školy a škôlky bude deťom (v MŠ aj rodičom) meraná teplota tela bezdotykovým teplomerom. V prípade zvýšenej teploty nebude taká osoba vpustená do školy.
 • pri príchode do školy musia mať deti (v MŠ aj rodičia) nasadené rúška a pri vstupe do budovy si všetci vydenzifikujú ruky,
 • každé dieťa musí mať k dispozícii 2 ochranné rúška a balíček hygienických vreckoviek; v triedach rúška nebudú mať,
 • rodičia žiakov ZŠ nevstupujú do budov školy,
 • pred vstupom do budov i v interiéri budov je potrebné zachovávať dostatočné vzdialenosti (rozostupy 2 m),
 • v prípade, že sa u dieťaťa vyskytne podozrenie, alebo sa potvrdí ochorenie na koronavírus, rodič okamžite informujetriedneho učiteľa a RŠ (to isté platí aj pri nariadení karantény lekárom či úradom VZ),
 • deti si musia počas pobytu v škole pravidelne umývať ruky.
 • prevádzka v materskej škole je stanovená od 6:45 do 15:45 hod. Výučba v ZŠ bude začínať o 8:00 hod. a v takom rozsahu, ako pred prerušením vyučovania. Školský klub detí bude otvorený tiež bez zmien: od 11:30 do 15:30 hod.
 • žiaci ZŠ sú povinní ihneď po skončení vyučovania (resp. po odstravovaní) opustiť budovy aj areál školy.

Priloha_c._2.pdf

Priloha_c._6.pdf