Žiadame majiteľa psa rasy Bernský salašnícky pes, ktorý sa posledné týždne voľne pohybuje po obci časti Šoltýstvo a Zimnicová, nech si ho dostatočne zabezpečí, aby nedochádzalo k jeho voľnému pohybu bez dozoru. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z.  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Môžu tak ohroziť seba ako aj ostatných občanov, najmä deti. 

Vy ako chovateľ, nesiete plnú zodpovednosť!