Taktické cvičenie je súčasťou odbornej prípravy hasičských jednotiek. Zaraďujeme ho medzi zdokonaľovaciu prípravu. Je zamerané na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činností pri zdolávaní požiarov a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Dňa 2. júna 2018 sa uskutočnilo takéto taktické cvičenie dobrovoľných hasičských zborov Novoť, Ujsoly, Glinka, Soblowka na Krawcowom vrchu (Kravcuľa).

Cieľom cvičenia bolo dostať sa v prípade požiaru autom na vrch za účelom uhasenia požiaru. Cvičenia sa zúčastnilo približne 40 dobrovoľných hasičov.