Preto ďakujem nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru za všetku obetavú prácu, ktorú dobrovoľní hasiči pre nás všetkých robia, nehľadiac na vlastné pohodlie, pripravení vždy pomôcť v službe celej našej komunite.

 

Prajem vám rovnako veľa šťastia, zdravia a síl pri výkone vášho poslania. 

s pozdravom

 

Radoslav Kozák
starosta obce