Milí čitatelia

Obecná knižnica (dielne) vyhlasuje pre všetkých čitateľov Vianočnú súťaž.

Podmienky súťaže:

  1. prečítaj si knihu od slovenského autora
  2. nakresli, vymodeluj, či inak vytvor obrázok z knihy
  3. napíš meno autora, názov knihy a krátky obsah z knihy, ktorú si prečítal
  4. do 13.12.2019 obrázok prines do obecnej knižnice

Vyhodnotenie bude v troch kategóriách:

  • 1. -4. ročník
  • 5.-9. ročník
  • dospelí

Teší sa Vaša knihovníčka