Úlohou bolo nájsť v knižnici knihu, v ktorej názve sa nachádza krstné meno, prečítať si ju a z obsahu knihy nakresliť obrázok, vymodelovať, alebo inak vyrobiť pekný výrobok.

Čitatelia sa naozaj posnažili a prejavili svoju fantáziu. Obecný úrad výhercov odmenil peknými cenami, školskými pomôckami a všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu. Ceny súťažiacim osobne odovzdal starosta obce, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Výhercovia čitateľskej súťaže v obecnej knižnici Novoť

  1. Števko Kormaňák 4.C
  2. Anežka Mikolajčíková 2.C
  3. Paľko Makúch 2.C
  4. Alexandra Smolárová 2.A
  5. Alenka Chudiaková 3.B

Všetky deti, ktoré sa zúčastnili súťaže, boli odmenené peknou cenou aj sladkou odmenou. Všetky diela sú vystavené na nástenke v obecnej knižnici.