Novoť – Novotská miniliga v stolnom tenise vstupuje do štrnásteho ročníka. V sobotu 02.12.2017 o 1700 bude v herni firmy Colorspol losovanie turnaja.

Na losovaní bude schvaľovanie súpisiek a podľa počtu prihlásených družstiev sa určí začiatok súťažného ročníka i herný systém. 
Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov, podmienkou sú minimálne 3 hráči v tíme. Hracím časom bude tak ako vždy nedeľa poobede. 
Je potrebné, aby každé družstvo bolo na tomto losovaní zastúpené
!